Hvezdár (L´oeil de l´astronome)

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Hvezdár 3 resizeMeno  nemeckého astronóma Johannesa Keplera je spojené s panovaním Habsburga Rudolfa II., cisára Svätej ríše rímskej a českého kráľa. Z Prahy urobil v 16. storočí svoje sídlo, opradené mnohými mýtmi a legendami, ku ktorým prispela jeho obľuba nielen alchýmie, ale i astronómie.

Kepler začínal ako pomocník ďalšej známej postavy  pražského vedeckého života, Dána Tycha Brahe, ktorý je pochovaný v Týnskom chráme na Staromestskom námestí. Na hradčanskom Pohořelci, kde  kedysi stál Braheho letohrádok  a kde Kepler začínal, stojí dnes socha oboch hvezdárov a v Karlovej ulici je Keplerovo múzeum. Jedna z Hvezdár 2 resizeteórií obviňuje Keplera z Brahovej smrti, usiloval údajne o jeho záznamy z astronomického sledovania. Táto okolnosť sa spomína aj vo filme.

 

Pre každého, kto od filmu Hvezdár režiséra Stana Neumanna očakáva veľkolepý obraz dobového života začiatku 17. storočia, je film sklamaním. Režisér, emeritný dokumentarista, ako ho označuje francúzska tlač, situuje dej filmu do desiatich nocí, kde hvezdár sleduje nočné nebo a odpovedá na otázky cisára Rudolfa. Do Prahy práve dorazil  ďalekohľad Galilea Galieiho a je predmetom zvedavosti cisárskych dvoranov. Spolu s ním sa do rúk Keplera dostáva i  zašifrovaná správa o Hvezdár 4 resizeGalileiho pozorovaniach a jej rozlúštenie je hádankou, s ktorou si má hvezdár  poradiť.
Takmer celý dej sa odohráva v noci. Tá má byť metaforou dobového súmraku, po smrti Rudolfa v roku 1612 sa stane Európa svedkom dlhej, tridsaťročnej vojny, zápasu medzi katolíkmi a protestantmi. Kepler sa zaoberá i astrológiou, pre členov Rudolfovho dvora zostavuje horoskopy. Dvornej dáme tlmočí posolstvo z nebies: Opustite Prahu! Kedysi veľmi vtipne komentoval vzťah astronómie a astrológie: „Astronómia je múdrou matkou a astrológia záletnou dcérkou, aby uživila svoju matku, predáva sa každému, kto chce a môže zaplatiť.“

 

Hvezdár 5 resizeKepler, zosobnený Denisom Lavantom (Milenci z Pont Neuf, 1991, režiséra Leosa Caraxa)  je starcom, ponoreným do svojich výskumov, trpiaci začínajúcou slepotou. (Názov filmu je vo francúzskom origináli Oko astronóma). Do jeho temného sveta, osvetleného len žiarou hviezd,  jednako prenikajú správy z vonkajšieho sveta. Nad jeho matkou sa sťahujú mračná, cirkevné inštitúcie sa ju snažia obviniť z čarodejníctva, jednotliví svedkovia vypovedajú o jej podivnom chovaní. Prichádza za ním i jeho niekdajší spolužiak z teologického seminára v Tubingene. Stal sa z neho hrozivý inkvizítor a konštatuje, že kým Kepler je odborníkom na svetlo hviezd, on rozumie tomu, čo zahaľuje tma.
Hvezdár 7 resizeKepler sa skutočne pripravoval na kňažskú službu, ale pred jej nástupom ho vyhlásili za nespôsobilého vykonávať poslanie sluhu božieho, a tak sa z neho stal profesor matematiky na univerzite v Štýrskom Hradci. Keď sa v roku 1598 začalo prenasledovanie protestantov, stal sa z neho exulant a v roku 1600 prichádza na pozvanie Braha do Prahy, kde strávil 12 rokov.

 

Cisár Rudolf II., pravidelne navštevujúci hvezdára, sa s nedôverou pozerá na jeho výskumy snehových vločiek a žiada od neho  odhalenie „tajomstva nebies“. Kepler práve v Prahe publikoval dva zo svojich slávnych zákonov o pohybe planét okolo Slnka. Tieto zákony umožnili neskôr vypúšťať do vesmíru umelé družice a kozmické sondy.

 

Hvezdár 8 resizeCelý projekt, uzavretý do  temných interiérov viac pripomína divadelnú inscenáciu a bez pevnej dramatickej  štruktúry, hrou s kontrastom tmy a svetla,  sklzáva často do estetického manierizmu. Zámerom bolo zrejme dať filmu rozmer  filozofujúcej meditácie nad povahou ľudského videnia  a vnímania vesmíru, poplatné v mnohom dobovému mysleniu a nedôvere voči všetkému, čo nezodpovedalo náboženskému výkladu sveta za hranicami ľudskej skúsenosti. Pri rozjímaní nad vesmírnym ďalekohľadom padne otázka, či to, čo cez neho vidieť nie je len púhym klamom. Cisársky Hvezdár 11 resizeúradník žiada od Keplera vypracovanie úradného vysvetlenia pozorovaných javov tak, aby zodpovedalo blahu ríše.  Tieto dobové akcenty rámcujú jeho výnimočné nadanie a objavy, ktoré sa rodili v skromných podmienkach zložitej a turbulentej doby.

 

Režisér Stan Neumann sa narodil v roku 1949 v Prahe a je vnukom Stanislava Kostku Neumanna, spoluzakladateľa komunistickej strany, básnika, novinára a prekladateľa. Bolo po ňom pomenované i divadlo, dnes Divadlo Pod Palmovkou. Jeho matka bola francúzska židovka, spolu s ňou opustil Československo v roku 1959. V 90. rokoch sa vrátil a nakrútil o svojej rodine film Dom v Prahe.

 

Hvezdár 12 resizeHvezdár (L´oeil de l´astronome), Francúzsko, 2012
Réžia: Stan Neumann
Scénář: Stan Neumann
Kamera: Dorian Kaloune
Hudba: Philippe Miller
Hrajú: Denis Lavant, Airy Routier, Max Baisette de Malglaive, Jérôme Derre, Jean-Claude Bolle –Reddat, Elise Caron, Lou Castel, Fabrizio Rongione, Richard Samuel, Axel Bogousslavsky, Sava Lolov, Sandřině Blance,  Franck Andrieux, Marie-Pierre Feringue, Jacques Herlin, Cédric Le Maoût
Premiéra v SR: 20. marca 2014
Foto: ASFK

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.