V Banskej Bystrici sa uskutočnia Dni archívneho filmu

2024plagat1 resizeDni archívneho filmu je výberová prehliadka filmov, spojená s medzinárodným vzdelávacím podujatím. Témou jej druhého ročníka je Archív, história, pamäť. Prehliadka s bohatým hlavným aj sprievodným programom sa uskutoční od 8. do 12. apríla vo Filmovom klube v Múzeu SNP a v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a zúčastní sa jej viacero významných zahraničných i domácich režisérov a osobností. Vstup na všetky jej podujatia je voľný.

Prehliadka Dni archívneho filmu vznikla pred dvomi rokmi so zámerom predstaviť kinematografiu ako živý organizmus a v plnej šírke, jej rozmer je vzdelávací aj popularizačný. Pri jej zrode stál Slovenský filmový ústav (SFÚ) ako národná inštitúcia, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou. Témou prvého ročníka bola Storočnica v nadväznosti na sté výročie vzniku filmu Jánošík (1921) Jaroslava Siakeľa, program bol zostavený z klasických filmov. Aktuálny druhý ročník prehliadky prináša tému Archív, história, pamäť a okrem filmov z archívnych zbierok SFÚ ponúkne aj originálne snímky súčasných režisérov, ktorí využívajú nájdené, resp. archívne filmové materiály ako základ pre tvorbu vlastných strihových filmov. Vracajú sa v nich do minulosti, vypovedajú o zlomových historických, ale aj obyčajných každodenných udalostiach, nezriedka cez konkrétne príbehy jednotlivcov. Projekcie filmov dopĺňajú prednášky a diskusie o témach a tvorivých prístupoch pri práci s archívnym filmovým materiálom.

Dramaturgicky je program zostavený po dňoch, pričom každý má vlastný tematický leitmotív. Úvodný deň nazvaný Pamäťová stopa otvorí masterclass Georges a Gaston Melièsovci dokumentaristami filmového historika Davida Čeňka, nového dekana pražskej FAMU. Počas dňa sa premietne komentované pásmo Georges Meliès – výber z jeho dokumentárnej tvorby z prelomu 19. a 20. storočia a brazílsky film režiséra Silvina Santosa Divy veľtoku Amazonky (1918), ktorý bude uvedený s hudobným sprievodom živej hudby Ivana Palackého a s prednáškou Kláry Trskovej z Národného filmového archívu z Prahy.

BabiJarLoznica resizeStatus obete je názov pre celodenný program, počas ktorého podujatie navštívi známy ukrajinský režisér Sergej Loznica. Osobne divákom predstaví svoje najnovšie filmy Babij jar. Kontext (2021) v slovenskej premiére a Obyčajné dejiny ničenia (2022), pripravený má aj masterclass na tému Odhaľujúci archív ako zdroj napätia. Pod označením Zásahy do pamäte sa v nasledujúci deň uskutoční masterclass slovenského režiséra Roberta Kirchhoffa nazvaný Podvratný archív a uvedené budú dokumenty Fragile Memory (2022) ukrajinského režiséra Igora Ivanka a Kirchhoffov film Všetci ľudia budú bratia, ktorý režisér predstaví osobne. Odraz spomienok je zasa názov celodenného programu, ktorý otvorí masterclass Metódy found footage českého režiséra Jana Šikla, ktorý je dlhoročným zberateľom amatérskych rodinných archívov. Okrem jeho filmu Rekonštrukcia okupácie (2021), ktorý si Šikl aj sám uvedie, sa za osobnej účasti počas dňa premietne aj snímka Môj neznámy vojak (2018) režisérky, filmovej a vizuálnej umelkyne z Ukrajiny žijúcej v Prahe Anny Kryvenko.

Program záverečného dňa pod názvom Bojisko Dávida s Goliášom je zostavený v nadväznosti na 80. výročie Slovenského národného povstania a celý je pripravený v súčinnosti so SFÚ, ktorý je hlavným partnerom podujatia. Otvorí ho panelová diskusia na tému Máme svoj film! Slovenská filmová kultúra 1939 – 1945, ktorej názov sa odvíja od rovnomennej pripravovanej Hornak resizemonografie o kinematografii v období Slovenského štátu od autorky Petry Hanákovej a ktorá vyjde v Slovenskom filmovom ústave. Okrem autorky sa diskusie zúčastnia zástupcovia SFÚ – filmový historik Martin Kaňuch a filmová teoretička Jana Dudková, ako aj dramaturg, režisér a publicista Rudolf Urc. V tejto súvislosti sa premietne filmové pásmo zo zbierok SFÚ Trvalé svetlá (1940) Ivana J. Kovačeviča, Za slobodu (1945) Paľa Bielika a Za slobodu (1955) Stanislava Barabáša. Program uzavrie snímka 65,000.000 (1961) režiséra Miroslava Horňáka, dokumentárny film s hranými prvkami, v ktorom príbehy z druhej svetovej vojny, orámované súčasnosťou, varujú pred novým svetovým konfliktom. Film lektorsky uvedie Rudolf Urc.

„Snahou podujatia je priblížiť režijné metódy a interpretačné spôsoby práce s archívnym filmovým materiálom odbornej i laickej verejnosti, a to cez rozprávanie o jednotlivých filmoch a tvorivých metódach, a tiež cez reflexiu zlomových historických okamihov a ich dopadov na osobnú skúsenosť, pamäť jednotlivca či kultúrnu pamäť spoločnosti,“ hovorí filmový teoretik Martin Palúch z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Hlavný program prehliadky doplnia sprievodné prezentácie a tvorivé dielne. Filmový archív a súčasné možnosti jeho prezentácie predstaví Marián Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ, o farbe v reštaurovaní filmov bude hovoriť expert na digitalizáciu Peter Csordás, recepcii českých prvorepublikových filmov v slovenskej tlači sa bude venovať filmový teoretik Milan Cyroň a dystopický naratív v strihovom filme pomenuje filmový teoretik Martin Palúch. Uskutoční sa aj tvorivá dielňa zameraná na strih archívneho materiálu, ktorú bude viesť strihač Peter Harum. Súčasťou podujatia bude aj predaj filmových publikácií a DVD a blu-ray nosičov zo SFÚ a z vydavateľstva Vlna.

Viac: www.bfacademy.sk.

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.