Na Týždni slovenského filmu rozhodnú o najlepšom filme diváci

TSFlogo resizeTýždeň slovenského filmu od minulého roka udeľuje Divácku cenu za najobľúbenejší film roka. O jej držiteľovi môžu rozhodnúť návštevníci prehliadky, ale aj fanúšikovia slovenského filmu, ktorí sa prehliadky nemôžu zúčastniť osobne. Hlasovanie prebieha online na stránke podujatia www.tyzdenfilmu.sk aj v priestoroch Kina Lumière, kde sa prehliadka koná. Hlasovanie je spustené od 21. marca a trvá do 10. apríla, víťaz bude vyhlásený po skončení prehliadky 11. apríla.

O Divácku cenu sa od minulého roka uchádzajú  všetky slovenské celovečerné filmy, ktoré mali v uplynulom roku premiéru a prehliadka ich uvádza v hlavnom programe. Tento rok ho tvorí celkovo 29 celovečerných filmov, z toho je 13 hraných, 15 dokumentárnych a 1 animovaný. Víťazným sa stane film s najvyšším počtom diváckych hlasov. Diváci môžu hlasovať o najlepší film roka 2021 od 21. marca prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej stránke podujatia https://tyzdenfilmu.sk/cena a počas konania prehliadky v termíne od 4. do 10. apríla aj v Kina Lumière. Víťazný film bude vyhlásený 11. apríla po skončení prehliadky a jeden vyžrebovaný divák získa darčekovú kartu Lumierka s kreditom 45 € do Kina Lumière a výber z edičných produktov SFÚ v podobe filmových publikácií a DVD/blu-ray nosičov.

Na pôde Týždňa slovenského filmu, ktorého zámerom je okrem filmového programu vytvoriť priestor pre odbornú reflexiu tvorby a podnietiť dialóg medzi teoretikmi, tvorcami a divákmi, sa každoročne udeľujú aj ceny za činnosť v oblasti filmovej vedy a kritiky – Cena Petra Mihálika, Cena Pavla Branka a Cena Orbis Pictus. Laureáti si ich prevezmú na slávnostnom otvorení prehliadky 4. apríla. Tento rok sú ich mená známe, držitelia boli vyhlásení na jeseň minulého roka tesne pred otvorením vlaňajšieho ročníka Týždňa slovenského filmu, ale z dôvodu pandémie, ktorá zatvorila kiná a presunula prehliadku do online priestoru, si ceny oficiálne nemohli prevziať.

Cena Petra Mihálika sa udeľuje za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy. Prevezme si ju filmová a literárna historička Jelena Paštéková, pedagogička na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, ktorá sa v svojej činnosti venuje teórii literatúry a filmu a výskumu dejín slovenskej kinematografie a literatúry 20. storočia. Cenu Pavla Branka za sústavný a hodnotný prínos v oblasti slovenskej filmovej kritiky a publicistiky, ktorá je určená pre autora do 35 rokov a na Týždni slovenského filmu bude udelená po prvýkrát, si prevezme filmový publicista Matej Sotník. Cena Orbis Pictus vyjadruje uznanie pre vydavateľa (printového, digitálneho, audiovizuálneho) alebo prevádzkovateľa internetovej stránky, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka koncepčne a kontinuálne výnimočne venoval publikovaniu reflexie audiovizuálnej tvorby. Získa ju mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk, ktorý vydáva Slovenský filmový ústav.

 

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.