Mimoriadna rozhlasova cena pre Hanu Beranovú

Hanka resizeDnes večer uviedla STV 1 záznam zo slávnostného galavečera usporiadaného pri príležitosti 95. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. Mimoriadnou cenou vyznamenali dvanástich pracovníkov rozhlasu, medzi ktorými bola aj naša členka Klubu filmových novinárov a dlhoročná predsedníčka KFN Hana Beranová.

Ceny odovzdával generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník a poslednou treťou štvoricou boli tí, ktorých si najviac váži, lebo od začiatku, keď začínal v rozhlase, ho inšpirovali a ovplyvnili jeho prácu. Nazval ich bardmi rozhlasu a patrí k ním aj Hanka Beranová. Ocenenie získala za dlhoročnú prácu a vynikajúce výsledky v oblasti kultúrnej publicistiky. Kto by aspoň raz nepočul jej fundované rozhovory, spravodajstvo z festivalov a jej najmilšie „dieťa“ reláciu Zrkadlenie. Musíme sa pochváliť, keď jej zaneprázdnenie s prácou v rozhlase dovolí, sporadicky prispieva aj do nášho filmového časopisu Filmpress.sk.

Členovia Klubu filmových novinárov a spolupracovníci Filmpressu želajú Hanke Beranovej ešte veľa úspechov v pracovnej oblasti, aby sme jej fundované rozhovory a reportáže z dôležitých kultúrnych podujatí ešte dlho mohlo počúvať. Hanka blahoželáme.

                                                                                                                                                                                             Klub filmových novinárov

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.