Filmový kabinet opäť otvorený, začína sa druhý semester

Filmovykabinet resizeDejiny kinematografie sú plné zaujímavých fenoménov a osobností. Divákom ich približuje vzdelávací cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet, ktorého štvrté vydanie v septembri vstupuje do druhého semestra. Otvorí ho téma nástupu zvuku v kinematografii a na desiatich stretnutiach zmapuje obdobie od 30. do 50. rokov minulého storočia. Prvé stretnutie sa uskutoční v pondelok 27. septembra 2021 o 18.00 hod. v Kine Lumière, registrácia pre záujemcov je už otvorená.

Názov druhého semestra Obdobie zrenia naznačuje, že film po tridsiatich troch rokoch svojej existencie dozrieva a uvedomuje si svoju schopnosť pohľadu a nazerania hĺbky. „Kľúčové otázky semestra sa nebudú týkať len predmetu videnia, teda toho, čo kinematograf vidí (a nakoľko je to skutočné), ale najmä toho, ako sa pozerá, či je jeho pohľad politicky alebo umelecky deformovaný a aký je prenikavý,“ konštatuje v programovom bulletine semestra lektor Filmového kabinetu, estetik a filmový teoretik Juraj Oniščenko. „V období 30. a 40. rokov 20. storočia film ovplyvňujú nielen zmeny na poli technických vynálezov, ale aj turbulentné spoločenské a politické premeny. V tomto zmysle je možné sledované obdobie považovať za rovnako fascinujúce (ak nie viac) ako predošlé obdobie, nakoľko všetky momenty smerujú k veľkým inovatívnym zmenám štýlu a vyjadrovacích schopností kinematografu.“

Počas semestra Obdobie zrenia čaká frekventantov desať stretnutí, prednášky budú zamerané na zásadné medzníky alebo tvorcov kinematografie. Semester predstaví „približne tridsať rokov vývoja kinematografie od príchodu zvuku po koniec 50. rokov minulého storočia,“ hovorí Juraj Oniščenko. „Obdobie okolo druhej svetovej vojny je jedno z najvzrušujúcejších, práve čo sa týka vývoja. Nejde len o prvý predel v podobe príchodu zvuku, alebo o druhý predel charakterizovaný zavedením vnútrozáberovej montáže a hĺbky ostrosti. Prvýkrát sa pozrieme aj na chúlostivé témy ako napríklad vzťah filmu a ideológie alebo na to, ako sa film noir vyrovnáva so zločinom.“ Úvodná prednáška je venovaná téme Zvuk vo filme, po nej budú nasledovať témy Počiatok slovenskej kinematografie, Film a politika, Klasický hollywoodsky film, Francúzska kinematografia 30. rokov, Orson Welles, Film noir, Taliansky neorealizmus, Alfred Hitchcock a Robert Bresson. Všetky projekcie budú spojené aj s diskusiou po filme.

Úvodná téma semestra Zvuk vo filme ukáže, ako sa v rukách talentovaného umelca môže z filmového zvuku stať výrazový prostriedok Tiesnovevolanie resizerovnocenný obrazu a že pri jeho kreatívnom využití sa aj dnes dajú dosiahnuť pozoruhodné emocionálne a estetické výsledky. Na reprezentáciu tejto témy si lektori kabinetu vybrali súčasný dánsky film Tiesňové volanie z roku 2017, zobrazujúci konanie policajta na tiesňovej linke, ktorý s telefónom ako jediným nástrojom, obklopený stenami kancelárie, vstúpi do pretekov s časom, aby zachránil ohrozenú ženu na druhej strane aparátu. „Režisér Gustav Möller sa v tomto filme zahráva s ľudskou predstavivosťou, zmyslami a strachom opierajúc sa o presvedčenie, že najsilnejšie filmové momenty sú tie, čo nevidíme,“ zdôvodňuje výber filmu Juraj Oniščenko.

Počas semestra sa premietne aj prvý slovenský dlhometrážny hraný film Jánošík (1921/1975) Jaroslava Siakeľa, digitálne reštaurovaný film Diktátor (1940) Charlesa Chaplina, psychologický horor Čierna mačka (1934) Edgara G. Ulmera, vojnová dráma Veľká ilúzia (1937) Jeana Renoira, kriminálna dráma Orsona Wellesa v štýle film noir Dáma zo Šanghaja (1947), kultová melodráma Casablanca (1942) Michaela Curtiza, neorealistický film Zlodeji bicyklov (1948) Vittoria de Sicu, snímka Ani tieň podozrenia (1943) od majstra hororu Alfreda Hitchcocka a kriminálna dráma Vreckár (1959) Roberta Bressona, tvorcu s minimalistickým režijným rukopisom.

Semester Obdobie zrenia tematicky priamo nadväzuje na prvý semester nazvaný Od zrodu po Kristove roky, ten ešte v roku 2019 zmapoval vývin nemej kinematografie a skončil sa stretnutím venovaným jej krátkemu vrcholu. Druhý semester sa pôvodne začal už minulý rok v marci, „tesne pred vypuknutím globálnej pandémie ochorenia COVID-19. V tom období sa nám podarilo zrealizovať len prvé dve stretnutia s frekventantmi, následne došlo k zatvoreniu kín z dôvodu protipandemických opatrení,“ hovorí koordinátor Filmového kabinetu Michal Michalovič zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ). „Navlas rovnaký osud postihol tento semester aj na jeseň minulého roka. Preto sme usúdili, že v záujme čo najdôstojnejšej realizácie podujatia radšej počkáme na natoľko priaznivé okolnosti, aby sme už semester nemuseli po jeho spustení opätovne prerušiť. Silne dúfame, že keď sa semester koncom septembra začne, pandemická situácia sa nezhorší natoľko dramaticky, že by muselo dôjsť k jeho prerušeniu.“

Druhý semester Filmového kabinetu sa začne v pondelok 27. septembra 2021 a potrvá do 24. januára 2022. „Semester sme sa rozhodli spustiť celkom odznova vrátane prvých dvoch stretnutí. Usilujeme sa tak o dôstojné nadviazanie na prerušenú niť Filmového kabinetu. Snažíme sa tiež otvoriť brány kabinetu pre všetkých záujemcov – jednak tých, ktorí cítia potrebu osviežiť si to, o čom sa vo Filmovom kabinete hovorilo naposledy zhruba pred rokom, a jednak aj prípadných nových záujemcov,“ vysvetľuje Michalovič, ktorý zároveň dopĺňa, že nejde o úplne identickú verziu cyklu. „Druhé stretnutie sme v programe pozmenili. Blok s názvom Dokumentárny film, v rámci ktorého bol pôvodne uvedený film Karla Plicku Zem spieva, sme nahradili blokom s názvom Počiatok slovenskej kinematografie. V roku 2021 si rôznymi spôsobmi pripomíname 100. výročie premiéry prvého slovenského dlhometrážneho filmu Jánošík – a povedali sme si, že Filmový kabinet je presne tou platformou, na ktorej je potrebné o tomto filme a jeho historickom pozadí a súvislostiach hovoriť.“

Druhý semester Obdobie zrenia štvrtého vydania Filmového kabinetu je otvorený pre všetkých záujemcov, prihlasovať sa naň je možné na stránke Kina Lumière do 27. septembra 2021, respektíve do naplnenia kapacity semestra. Každý účastník získa garantovaný vstup na premietania a prednášky. „Zároveň si dovoľujeme všetkých záujemcov upozorniť, že návšteva kina sa riadi epidemiologickými opatreniami aktuálnymi k dátumu jednotlivých predstavení a že frekventanti môžu byť vyzvaní preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,“ upozorňuje na záver Michalovič.

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.