Od piatku do nedele bude VŠMU Dňom otvorených dverí

Filmovaatelevizna resizeMožnosti štúdia filmu, divadla, hudby a tanca postupne predstaví Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v programe svojich virtuálnych Dní otvorených dverí. Pre internetovú podobu obľúbeného podujatia sa škola rozhodla z dôvodov obmedzení, ktoré priniesli protipandemické opatrenia. Online prezentácie budú prebiehať prostredníctvom živého prenosu na sociálnej sieti Facebook. V piatok 13. novembra dostane priestor Filmová a televízna fakulta, sobota 14. novembra bude patriť Divadelnej fakulte a v nedeľu 15. novembra sa predstaví Hudobná a tanečná fakulta.

Program každého dňa otvorí rozhovor naživo s osobnosťami jednotlivých fakúlt, do ktorého budú môcť svojimi otázkami prispieť aj diváčky a ilustracneVSMU resizediváci. Filmársku časť akademickej obce budú zastupovať režisér Martin Šulík a scenárista Marek Leščák. Spomedzi divadelníkov prídu diskutovať režisér Marián Amsler, scénograf a architekt Peter Mazalán a bábkoherečka Katarína Aulitisová. O hudobných a tanečných odboroch porozprávajú klaviristka Jordana Palovičová, tanečná pedagogička Miroslava Kovářová a operný spevák Peter Mikuláš.

Program bude po úvodných rozhovoroch pokračovať prezentáciami fakúlt a ich katedier či ateliérov. Záujemcovia a záujemkyne o štúdium sa dozvedia informácie o podmienkach prijatia, prijímacom procese či náplni štúdia jednotlivých študijných plánov. V závere ponúkne každý z troch online prenosov ukážky zo študentskej tvorby – koncerty, vystúpenia, divadelné inscenácie či slovenskú internetovú premiéru úspešného absolventského filmu.

Podrobnosti o programe aj všetky tri živé prenosy budú k dispozícii vo facebookovej udalosť Dni otvorených dverí VŠMU. (Prelink: www.facebook.com/events/1061415917621770)

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.