Jeden svet sa vracia do letného kina v Novej Cvernovke

Cvernovka1Letné premietanie ponúkne v pondelok 24. augusta o 19:30 filmový zážitok aj tým, ktorí sa v posledných mesiacoch zo strachu z koronavírusu vyhýbali uzavretým kinosálam. Film O otcoch a synochKine pod Palmou prinesie divákom autentickú výpoveď islamskej radikalizácie. Chýbať nebude ani diskusia po filme.

„O otcoch a s noch je jeden z n jžiadanejších titulov minulého ročníka festivalu. Pre obmedzenú kapacitu kinosály ho na festivale nestihli vidieť všetci diváci. Plánované špeciálne marcové premietanie prekazil koronavírus. O t  viac sa tešíme, že sa nám nakoniec podarí film priniesť v o ľúbenom letnom kine Pod Palmou,” prezradila o p emietaní výkonná riaditeľka festivalu Jeden svet Eva Krížková.

Cvernovka2Nadišiel čas pozrieť sa na to, ako islamskí radikáli vymývajú mozgy novej generácii, ktorá sa už pripravuje na nadchádzajúcu vlnu džihádu,” povedal o f lme O o coch a s noch jeho režisér. Talal Derki sa vracia do svojej rodnej Sýrie. Dva roky žije v r dikálnej islamskej rodine a p edstiera, že je jedným z n ch. Hlavný hrdina – otec rodiny Abú Usáma nie je len milujúci otec, ale aj špecialista na bombové útoky a l kvidáciu mín. Svojim deťom vymenil učebnice za zbrane a p ipravuje ich na svätú vojnu. Zatiaľ čo Ajmán (12) by radšej chodil do školy, Usáma (13) poslušne nasleduje cestu džihádu. Intímne rodinné chvíle a f natizmus sa spolu stretávajú na dennej báze. Film poskytuje veľmi vzácny pohľad na to, čo to znamená vyrastať s o com, ktorého jediným snom je založiť islamský kalifát.

Cvernovka3Pozvanie na diskusiu po premietaní prijali celosvetovo oceňovaný zahraničný reportér András Földes a p ľská aktivistka Anna Alboth. András do nedávna pôsobil ako korešpondent portálu Index, jedného z p sledných maďarských nezávislých médií v k ajine. Po prepustení šéfredaktora Indexu a d horočných pokusoch o j ho ovládnutie osobami blízkymi Viktorovi Orbánovi, opustil spolu s d vivou väčšinou kolegov redakciu. „Nechcem žiť v k ajine, v ktorej nemôžem slobodne hovoriť do telefónu bez toho, aby bol odpočúvaný,” vyjadril sa András v j dnom z p sledných rozhovorov. Anna Alboth je poľská aktivistka, ktorá so svojimi dvoma malými deťmi precestovala celý svet. Po bombardovaní Aleppa v r ku 2016 zorganizovala „Pochod za Aleppo“. Ten bol oficiálne nominovaný na Nobelovu cenu za mier. Anna sa zorganizovaním pochodu chcela zbaviť pocitu bezmocnosti a p ukázať na to, že nesúhlasí s t m, čo sa deje v S rii. Obaja hostia sa s d vákmi podelia o s oje bohaté skúsenosti priamo z t rénu. András počas svojej dvadsaťročnej kariéry novinára neváhal vyraziť na tie najnebezpečnejšie miesta.

Precestoval obsadenú Líbyu, unikol smrtiacim dronom na irackom fronte a p eplavil sa do Afriky so skupinkou anarchistov. „Ako správny reportér sa nevyhýba tým „bad guys”, ako sú prevádzači či žoldnieri. "S„nutnou dávkou skepsy si neidealizuje ani manažérov a d brovoľníkov z r dov mimovládok,” povedal o h sťovi Peter Ivanič, člen mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami, ktorá spoluorganizuje premietanie. „V diskusii sa pozrieme na to, ako sa možno bez Európanom vlastnej nadradenosti pohybovať vo fyzicky a k ltúrne vzdialenom kontexte, ako vstupovať do viac či menej uzavretých komunít, či ako umožniť ľuďom povedať ich príbehy a p itom zachovať ich ľudskú dôstojnosť a s oju novinársku etiku,” dodáva Peter.

Podujatie vzniklo v s olupráci festivalu Jeden svet a k ltúrneho priestoru Nová Cvernovka, v r mci mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami. Finančne je podporené organizáciou SlovakAid a E rópskou úniou.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.