Audiovizuálny fond

Včera začal prakticky svoju činnosť dlho očakávaný Audiovizuálny fond. Po takmer dvadsiatich rokoch od zániku štátneho monopolu v oblasti filmu nadobudol 1. januára 2009 účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. Vznikla tak nová verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond nahradí doterajší grantový program ministerstva kultúry a výrazne rozšíri možnosti aj zdroje podpory.
Audiovizuálnemu fondu možno predkladať žiadosti od 30. novembra 2009 do 29. decembra 2009, a to v štyroch programoch. Prvý program je rozdelený na 5 podprogramov – hrané, dokumentárne, animované, školské a experimenty a detské diela. V druhom programe pôjde o podporu podujatí a prezentáciu a v treťom zasa dostane priestor edičná činnosť, výskum a vzdelávanie. Štvrtý program je zameraný na podporu rozvoja a technológií. Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom pre rok 2010 vo všetkých programoch podpornej činnosti fondu je najmenej 5% z rozpočtu projektu, na ktorý sa požadujú finančné prostriedky fondu.
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je doc. PhDr. Martin Šmatlák a predsedom rady sa stal Patrik Pašš, ktorí oboznámili prítomných na prvom verejnom zasadnutí s obsahovým zameraním a prioritami činnosti Audiovizuálneho fondu. Vzhľadom na to, že o fond je mimoriadny záujem, o čom svedčila aj veľká účasť na verejnej prezentácii, dávame do pozornosti všetkým, ktorí majú záujem o podrobnejšie informácie, aby si ich vyhľadali na od dnes sprístupnených stránkach fondu.

www.avf.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.