Naše filmy v Maďarsku

Slovenské filmy a ich tvorcovia sú častými a pravidelnými hosťami na podujatiach v susednom Maďarsku. V novembri sa slovenská kinematografia u našich južných susedov predstaví vo veľkom rozsahu. V termíne od 9. do 15. novembra sa v Budapešti a v Segedíne uskutočnia odborný filmový seminár a prehliadka, kde sa za účasti tvorcov predstaví až 18 slovenských filmov. Podujatie nie je ojedinelým predstavením našej kinematografie v Maďarsku, koná sa už jeho sedemnásty ročník.

Prehliadka slovenských filmov a odborný seminár v Budapešti a Segedíne nesú názov Nová éra slovenského filmu (na radosť všetkých) pokračuje. Spolu sa v oboch mestách premietne 18 filmov, pričom celé podujatie v Budapešti v Slovenskom inštitúte otvorí za osobnej účasti režiséra Dušana Trančíka jeho dokumentárny film Optimista o zakladateľovi piešťanských kúpeľov Ľudovítovi Winterovi. Ďalej budú uvedené hrané filmy Nedodržaný sľub Jiřího Chlumského, Malé oslavy Zdeňka Tyca, Tango s komármi Miloslava Luthera, Pokoj v duši Vlada Balka, Muzika Juraja Nvotu, Veľký rešpekt Viktora Csudaia, Nebo, peklo, zem Laury Sivákovej-Paššovej, Návrat bocianov Martina Repku a dokumenty Ako sa varia dejiny Petra Kerekesa, Osadné Marka Škopa, Slepé lásky Juraja Lehotského, Posledná maringotka Petra Beňovského, Sklenené obrazy Lubora Dohnala, O Soni a jej rodine Daniely Rusnokovej, Koliba Zuzany Piussi, Kde je? Agnes Dimun a pri príležitosti Novembra ´89 aj dokument Letová správa OK 89 – 90 Ilju Ruppeldta. Do programu seminára sú zaradené aj filmy poslucháčov Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave s odbornou prednáškou rektora školy, prof. Ondreja Šulaja a pripravený je tiež odborný vstup Petra Dubeckého, generálneho riaditeľa SFÚ pod rovnakým názvom, aký nesie prehliadka: Nová éra slovenského filmu (na radosť všetkých) pokračuje. Podujatia sa zúčastnia aj režisér Miloslav Luther a filmový teoretik a estetik Peter Michalovič.

V Budapešti sa od 9. do 11. novembra koná už 17. ročník filmového seminára, na ktorý tento rok priamo nadväzuje premiérový seminár v Segedíne v termíne od 12. do 14. novembra. Segedín bude od 9. do 15. novembra zároveň aj miestom konania už štvrtého ročníka prehliadky (bienále). Predstavenia na odbornom seminári sú určené pre študentov gymnázií a vysokoškolských poslucháčov slovenského jazyka, prehliadka je prístupná pre širokú verejnosť.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.