Zomrel Pavel Branko, doyen slovenskej filmovej kritiky

Branko1Vo veku 99 rokov zomrel významný slovenský filmový kritik, filmový teoretik, filmový publicista, prekladateľ literatúry, redaktor, jazykovedec a historik Pavel Branko. Zomrel 17. augusta, ale na želanie rodiny uverejňujeme informáciu o jeho smrti 24. augusta, v deň poslednej rozlúčky.

Jeho pôvodné priezvisko bolo Haas. Narodil sa 27. apríla 1921 na palube lodi smerujúcej do talianskeho mesta Terst. Jeho matka bola pôvodom ruská úradníčka, otec vojak rakúsko uhorskej armády židovského pôvodu. Vyrastal však na Slovensku, v dedine Húšťava, spoločne s rodičmi, bratom a dvoma sestrami. Stredoškolské štúdium absolvoval na viacerých gymnáziách v Bratislave, kde sa oboznámil s viacerými velikánmi svetovej literatúry, medzi jeho najobľúbenejších patril Jack London. Neskôr v Bratislave absolvoval aj dva semestre na tunajšej Slovenskej vysokej škole technickej, pre pokračovanie v štúdiu však bol potrebný árijský pôvod.

Branko2Prvá polovica štyridsiatych rokov bola preňho veľmi turbulentným obdobím, vďaka sympatizovaniu s komunistickými ideálmi a protifašistickému odboju sa stal politickým väzňom a strávil aj niekoľko mesiacov v koncentračnom tábore v Mathausene. Po skončení druhej svetovej vojny sa začal venovať prekladaniu na voľnej nohe a tiež filmovej publicistike. Zo začiatku prekladal diela autorov, ako Jack London, Maxim Gorkij alebo Leonid Leonov. Po strate dôvery v komunistických vodcov sa vzdal členstva v Komunistickej strane Slovenska. Významne sa presadil ako redaktor časopisu Film a divadlo, kde pôsobil v rokoch 1956 až 1969. Koncom šesťdesiatych rokov vyučoval na Vysokej škole múzických umení scenáristicko dramaturgický kurz. Od počiatku sedemdesiatych rokov však začal byť opäť nepohodlným pre politické špičky a dostal zákaz publikovať texty a preklady pod vlastným menom.

Branko3Návratu na výslnie slovenskej filmovej kritiky sa dočkal až po páde režimu v roku 1989. Počas svojej kariéry navštívil množstvo domácich aj zahraničných filmových festivalov, spomeňme Mariánske Lázne, Lipsko, Oberhausen, Krakov, Pula, Vallaloid, Benátky alebo Varšava, odkiaľ pravidelne prinášal reportáže. Viedol rozhovory s velikánmi svetového filmu, ako Jean Renoir, Fred Zinneman alebo Richard Leacock. S Ivanom Rumanovským koncom päťdesiatych rokov pracoval na Kapitolkách z histórie filmu na Slovensku, v šesťdesiatych rokoch vydával seriál vlastných recenzií ku krátkym filmom pod názvami Aby nám neunikali a Dokpoptrikum. Po odchode z Filmu a divadla krátko pôsobil v Slovenskom filmovom ústave. Začiatkom sedemdesiatych rokov vydal teoretické práce Vyjadrovacie prostriedky, realizačné a tvorivé postupy v dokumentárnom filme a Mikrodramaturgia dokumentarizmu. Svojimi článkami vo vtedajšej dobe prispieval aj do periodík, ako Smena, Kultúrny život, Film a doba, Kino alebo Filmové a televizní noviny. Od roku 1980 mohol opäť prekladať pod vlastným menom. Po páde režimu sa vrátil do redakcie Kultúrneho života, tá sa však v roku 1993 rozpadla, a tak začal spolupracovať s týždenníkom a neskôr dvojtýždenníkom Mosty, ktorý neskôr zanikol v roku 2007. Vyšla mu trojdielna zbierka recenzií a reportáží pod názvom Straty a nálezy a to postupne v rokoch 1998, 2005 a 2008.

V roku 1997 mu Vysoká škola múzických umení udelila čestný doktorát, čím sa dostávame k početným oceneniam, ktoré táto osobnosť počas života získala. Spomeňme Zlatú kameru na Artfilme v Trenčianskych Tepliciach v roku 2001 alebo Slnko v sieti o šesť rokov neskôr.  Ďalej získal Cenu ministra kultúry (2011), Cenu slovenských filmových novinárov (2012), Pribinov kríž II. triedy (2015), alebo Cenu Romana Kaliského (2016). Hold osobnosti Pavla Branka vzdala režisérka Zuzana Piussi, ktorá o ňom nakrútila film s názvom Hrdina našich čias v roku 2009. Branko vydal aj knihu pamätí pod názvom Proti prúdu v roku 2011. Iris Kopcsayová urobila s Brankom sériu rozhovorov, ktoré vyšli knižne pod názvom Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy (2016). Minulý rok vyšiel pod hlavičkou Slovenského filmového ústavu zborník Pavel Branko; V znamení filmu a jazyka.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.