Febiofest bude mať nového umeleckého riaditeľa

Febiofest logo2 resizeAsociácia slovenských filmových klubov ako hlavný organizátor medzinárodného filmového festivalu Febiofest oznamuje novinku v organizačnej štruktúre. Počnúc 22. ročníkom bude mať podujatie umeleckého riaditeľa. Bude ním PřemyslMartinek, distributér, dramaturg medzinárodných filmových prehliadok a seminárov a filmový publicista. Svojej novej funkcie sa ujal v novembri 2014. 22. MFF Febiofest sa bude konať od 20. do 26. marca 2015 v Bratislave a poputuje do ďalších siedmich regiónov SR.

Významné filmové podujatie vzniklo v roku 1993 ako spoločný projekt, ktorý v  Českej republike organizoval režisér Fero Fenič a spoločnosť Febio a na Slovensku ho od jeho vzniku dramaturgicky a organizačne zabezpečovalo občianske združenie Asociácia slovenských filmových klubov pod vedením Petra Dubeckého. Filmová prehliadka pôvodne zameraná na dokumentárne filmy sa v SR etablovala na jedno z najvýznamnejších filmových podujatí a udržala dvadsaťročnú Premysl Martynek resizekontinuitu v tradícii šírenia kvalitného filmového umenia. Do roku 2013 sa Febiofest konal pod názvom Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa. Vznikom súťaže krátkych filmov krajín V4 sa v jubilejnom dvadsiatom ročníku prehliadka zmenila na Medzinárodný filmový festival a Febiofest za uplynulé roky prešiel niekoľkými výraznými dramaturgickými  zmenami. Aj v nadchádzajúcom období ho čaká pozitívny posun. V záujme zvyšovania kvality a atraktivity programu sa otvára novým inšpiráciám.

 

Peter Dubecký, prezident MFF Febiofest:
„Febiofest v posledných rokoch ašpiruje na festival, ktorý sa otvára stále viac a viac medzinárodnému kontextu. Ak bol Febiofest v minulosti predovšetkým prehliadkou českej audiovízie, tak posledné roky sa vo väčšej miere programovo orientujeme na prezentáciu slovenskej kinematografie a kinematografie našich okolitých susedov. Prizvaním Přemyla Martinka na pozíciu umeleckého riaditeľa sa táto koncepcia, rozšírenie hraníc na celý vyšehradský región, ešte viac posilní. Spolieham na jeho dlhoročné medzinárodné skúsenosti, na jeho reflexiu kinematografie a životný a profesijný postoj.“

 

Přemysl Martinek, nastupujúci umelecký riaditeľ MFF Febiofest:
„Ponuku pracovať na programe slovenského Febiofestu si nesmierne vážim. Nie len preto, že ide o festival primárne zameraný na súčasnú stredoeurópsku tvorbu, ale aj preto, že festival je vďaka svojim organizátorom ASFK a SFÚ súčasťou širšej distribučnej platformy. Slovenský Febiofest sa za roky svojej existencie výrazne vymedzil voči svojmu českému "staršiemu" bratovi a hrá dnes úlohu miesta, kde sa stretávajú tie najzaujímavejšie trendy  domácej a svetovej kinematografie. Festival má síce súťažnú sekciu, ale venuje sa i retrospektívam, zaujímavo pracuje s dokumentárnym filmom a predstavuje súčasnú českú tvorbu. Bol by som rád, keby sa do budúcnosti stal skutočne bránou pestrej ponuky súčasnej stredoeurópskej tvorby na Slovensko a keby si zachoval  skvelú atmosféru a z Bratislavy raz za rok spravil miesto, kde sa nad dobrými filmami stretnú reprezentanti filmového priemyslu z celého regiónu.“

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.