Rozbitý svet (Broken)

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Rozbitý svet 4 resizeNečudo, že Rufus Norris (1961), úspešný a mnohými cenami ovenčený britský divadelný režisér, si pre svoj filmový debut vybral literárnu predlohu – prvý a zatiaľ jediný román Daniela Claya Broken, ktorý mu umožnil vybudovať filmový príbeh na pôdoryse klasickej divadelnej drámy, čiže na obmedzenom, prevažne interiérovom priestore s neveľkým počtom osôb a ich sofistikovaným vzájomným prepojením.

Film Rozbitý svet, ktorý bol Najlepším britským nezávislým filmom roku 2012 a vlani získal Grand Prix na pražskom Febiofeste, prichádza teraz prostredníctvom Asociácie slovenských filmových klubov do našich kín. Snímka je predovšetkým obrazom všadeprítomného násilia a jeho negatívneho až zničujúceho vplyvu na životy ľudí, a teda nie je aktuálny len v krajine svojho zrodu. Nemá síce vonkajšie atribúty tradičných britských sociálnych drám (Nahý, Billy Rozbitý svet 2 resizeElliot, Fish Tank a ďalšie), ako sú zdevastované činžiaky a fabriky, špina, alkohol či drogy, a nepoužíva ani dokumentárne postupy, no v kontraste s relatívne pokojným a vonkajškovo usporiadaným predmestím vyznievajú prejavy násilia oveľa drastickejšie, najmä ak režisér opakovane uprednostňuje ich naturalistické zobrazenie. Filmové rozprávanie sa skladá z mini príbehov troch susediacich rodín, do života ktorých vstupujeme priamo, bez znalosti ich prehistórie a s minimálnym poznaním faktov, ktoré nesúvisia s hlavnou líniou. Prvú rodinu tvorí kultivovaný advokát Archie s jedenásťročnou dcérou Skunk a o niečo starším synom Jedom. Domácnosť dopĺňa „gazdiná“, Poľka Kasia, ktorá má byť deťom náhradou za matku, čo ich opustila na ceste za vlastným šťastím, a postupne aj novou partnerkou ich otca. Druhú neúplnú rodinu tvorí agresívny vdovec Bob Oswald s tromi dospievajúcimi dcérami, ktoré sú postrachom okolia, a napokon tretiu nešťastní manželia s mentálne retardovaným, ale milým synom Rickom. Zostavu dopĺňa Kasiin Rozbitý svet 3 resizedlhoročný priateľ, nerozhodný učiteľ Mike. Rodiny, patriace do strednej vrstvy, žijú neveľmi radostne každá sama pre seba a spája ich iba miesto bydliska, no čoskoro sa ich osudy tragicky prepoja. Stačí hlúpa, náhodná lož jednej z Oswaldových dcér, po ktorej nasleduje prvý násilný čin, náležite nepotrestaný, a spustí sa lavína zla, ktorú už nemožno zastaviť a pri ktorej najviac trpia tí nevinní. (V mysli zarezonujú tematicky príbuzné filmy Hon či Nevinnosť.)

 

V centre komplikovaného a miestami vykonštruovaného, hoci stále uveriteľného príbehu stojí jedenásťročná Skunk, v rozpore so svojou prezývkou milé a ústretové dievča. Zdá sa, že jej radosť z prázdnin nekalí ani neprítomnosť matky, ani obmedzenia, Rozbitý svet 5 resizevyplývajúce z cukrovky. Má kamarátsky vzťah s bratom a veľmi silnú väzbu na otca, s ktorým si výborne rozumie. Táto situácia sa radikálne zmení, keď sa Skunk stane svedkyňou násilnej scény, pri ktorej sused Oswald surovo zmláti nevinného a nič nechápajúceho Ricka. Akoby dievča zrazu vstúpilo do nepochopiteľného sveta dospelých, akoby sa jeho dospievanie urýchlilo cez mnohé ďalšie, jej veku neprimerané zážitky. Sklamaná správaním najbližších, najmä otca, zrazu už ani domov nepokladá za najlepšie miesto pre život a snaží sa vybudovať si azyl v starom karavane na neďalekom vrakovisku. Násilie, ktoré nikto nedokázal zastaviť na samotnom počiatku, sa podpíše aj na nej nielen psychicky, ale aj fyzicky,  keď sa stane terčom šikanovania v Rozbitý svet 6 resizeškole. Dievčina prechádza veľkým vývinovým oblúkom od detskej nevinnosti a hravosti k zneisteniu až sklamaniu v dovtedajších istotách. Bravúrne, civilne a vierohodne to dokázala vyjadriť debutujúca Eloise Laurence, vybraná na castingu spomedzi 850 dievčat, ktorá je aj interpretkou piesní.
 

Kým Eloise Laurence je meno, ktoré si zrejme treba vzhľadom na budúcnosť zapamätať, herecká zostava filmu je plná už teraz žiarivých mien, ako je Tim Roth v úlohe advokáta Archieho, ocenený titulom Najlepší herec na filmovom festivale v Štokholme, Rory Kinnear ako násilnícky a vnútorne nešťastný Bob Oswald, nositeľ ceny britského nezávislého filmu pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe, či Cillian Murphy, populárna Rozbitý svet 7 resizeírska hviezda, ako nerozhodný učiteľ Mike. Výber a najmä vedenie týchto interpretov je ukážkou brilantnej práce Rufusa Norrisa a jeho dlhoročných divadelných skúseností. Vo filme niet slabého výkonu, každý z hercov výborne zapadá do filmovej mozaiky a prispieva do nej presne kontúrovanou postavou, ktorá má základ v hodnotnej literárnej predlohe Daniela Claya a od nej sa odvíjajúcom scenári Marka O´Rowea. Úloha hercov je o to náročnejšia, že sa nemôžu oprieť o postupný vývoj svojich postáv. Vstupujú in medias res a v danom okamihu musia prejaviť svoj charakter v koncentrovanej forme. Je obdivuhodné, že sa to darí nielen spomínaným hviezdam, ale aj u nás menej známym interpretom (Zana Marjanovič ako Poľka Kasia, Robert Emms v úlohe psychicky narušeného Ricka, Denis Lawson a Clare Burt ako jeho rodičia) a detským predstaviteľom, hrajúcim presvedčivo, prirodzene, s veľkou energiou.

 

Rozbitý svet 8 resizeFilm Rozbitý svet má osobitnú atmosféru, ktorej dominantným prvkom je strach, napätie, očakávanie niečoho zlého. Je to mimoriadne silný pocit, doslova rozochvievajúci vnútro diváka. Režisér ho dosahuje výlučne filmovými prostriedkami, kamerou, strihom a hudbou. Kamera Roba Hardyho pridáva obrazu obývaného predmestia mäkké tóny, kontrastujúce so zlom, ktoré sa skrýva za múrmi upravených obydlí, a istú krásu nachádza aj na vrakovisku áut, vo vyradenom karavane ukrytom za stromami a zarastenom vysokou trávou. Až snový nádych majú opakované sekvencie Skunkinho narodenia, ktoré sú podstatnou súčasťou spomienok jej otca a ich spoločným tajomstvom, a najmä záverečná spirituálna scéna, kontrapunkt k realizmu filmu, ktorá je komponovaná ako váhanie dievčaťa medzi otcom a priateľom Rickym, čiže medzi životom a smrťou. Vo víťazstve života je iskrička nádeje, a to napriek tragickému záveru, v ktorom násilie naplno triumfuje. Nazdávam sa, že v tomto Rozbitý svetjpg resizevyvrcholení mohli tvorcovia filmu trochu ubrať. Hoci všetky činy, ktoré k nemu vedú, sú logicky zdôvodniteľné a uveriteľné, predsa len štyri mŕtvoly na tri rodiny sú priveľa a presila zla môže znižovať jeho katarzný účinok.

 

Režisér udržiava diváka v napätí pri sledovaní tejto drámy používaním prvkov thrilleru. Premyslene dávkuje informácie  prostredníctvom strihu (Victoria Boydell) a uplatňovaním neočakávaných, lebo strihom neavizovaných návratov k predošlým sekvenciám, ktoré objasňujú videné, resp. ho prezentujú z iného uhla pohľadu, a tým sprehľadňujú vzťahovo komplikovaný príbeh. Je to veľmi účinný postup, ktorý graduje – paralelne s dejom – v druhej polovici filmu. Hudbu Electric Wave Bureau, ktorá posilňuje emotívnosť narácie, vnímame predovšetkým vtedy, keď ju interpretuje Skunk, či už vo forme letmých popevkov, alebo ucelených piesní. Škoda, že prekladateľka nepretlmočila aj ich texty, ktoré zrejme dokresľujú hrdinkine pocity.

 

Rozbitý svet nie je film, ktorý by prekvapil festivalové poroty a vzrušil tradičných návštevníkov multiplexov, a tak je dobre, že sa dostáva predovšetkým do klubových kín. Svojou tematikou i profesionalitou jej stvárnenia presvedčil, že Rufus Norris nie je len zaujímavý divadelný režisér. Uvidíme, či a ako to potvrdí vo svojom ďalšom filmovom opuse.

 

Rozbitý svet (Broken), Veľká Británia, 2012
Námet: Daniel Clay – román Broken
Scenár Mark O´Rowe
Réžia: Rufus Norris
Kamera: Rob Hardy, R.S.C.
Strih: Victoria Boydell
Hudba: Electric Wave Bureau
Hrajú: Tim Roth, Eloise Laurence, Cillian Murphy, Zana Marjanovič, Robert Emms, Rory Kinnear, Rosalie Kosky-Hensman, Faye Daveney, Martha Bryant, Bill Milner, Denis Lawson, Clare Burt a ďalší
Premiéra v SR: 13. marca 2014
Foto: ASFK

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.