Ministerstvo kultúry pripravilo odpočet priorít ministerky Silvie Hroncovej a odporúčania

Hron1 resizeVláda SR vo svojom programovom vyhlásení z júna 2023 pomenovala krátkodobé a strednodobé priority aj pre rezort kultúry. V priebehu mandátu ministerky kultúry Silvie Hroncovej bola schválená Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 a spustená jej implementácia. Ministerstvo kultú-ry vytvorilo podmienky na spustenie rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla a sídelnej budovy Slovenského národného múzea.

Vláda SR na základe návrhu ministerstva kultúry schválila poskytnutie finančných prostriedkov pre majiteľov domov postihnutých požiarom v Banskej Štiavnici, ktoré prechádzajú rekonštrukciou. Ministerstvo vytvorilo podmienky na zvýšenie čerpania prostriedkov z končiaceho programového obdobia fondov EÚ a vypracovalo projektový zámer pre nové programové obdobie v rámci Programu Slovensko k rekonštrukcii národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. V súlade s prijatou novelou zákona o RTVS sa zmenil vzťah ministerstva s RTVS. Ministerstvo kultúry vstúpilo do zmluvného vzťahu realizátorom projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. Vláda na základe návrhu ministerstva kultúry schválila štatút Platformy na podporu slobody tlače a ochranu novinárov a štatút Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. Ministerka kultúry osobne navštívila všetkých tridsať rezortných organizácií a predstavila nový návrh nastavenia tvorby rozpočtov a kontraktov s vypracovaním realistického rozpočtu na roky 2024 – 2026. Ministerstvo tento rok navýšilo prostriedky pre organizácie vo svojej pôsobnosti, ako aj pre Audiovizuálny fond a Fond na podporu umenia. Ministerstvo spustilo dotačnú výzvu pre podporu a rozvoj mediálnej výchovy, vrátane boja proti dezinformáciám, ktorej vyhodnotenie prebieha v týchto dňoch.

„Ďakujem za možnosť byť súčasťou verejnej služby kultúre na najvyššom poste. Ďakujem za možnosť odovzdať svoje schopnosti Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky i vláde odborníkov. Ďakujem všetkým, ktorí mňa a mojich spolupracovníkov na tejto krátkej, ale o to zásadnejšej ceste podporovali. Verím, že náš odkaz bude pokračovať. Želám to nielen ministerstvu kultúry, ale celému Slovensku. No veľa z toho je už na reprezentantoch kultúrnej obce i širokej verejnosti. Udržať kontinuitu realizácie kvalitných zámerov vo verejnom záujme,“ hovorí odchádzajúca ministerka kultúry Silvia Hroncová.

Vláda odborníkov premiéra Ľudovíta Ódora si vo svojom programovom vyhlásení stanovila tri krátkodobé a tri strednodobé priority aj v oblasti kultúry a to s víziou Bez kultúry niet budúcnosti. Krátkodobými cieľmi boli Objektívny a finančne stabilný Rozhlas a televízia Slovenska, Dobre spravovaná kultúra a Kontinuálna realizácia strategických zámerov.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.