Sedem slovenských filmov v Taliansku

papierove_hlavy_resizeSedem slovenských filmov tvorí program prehliadky v troch talianskych mestách. Jej zámerom je pripomenúť 20. výročie Nežnej revolúcie a zároveň priblížiť talianskym divákom slovenskú kinematografiu, ktorá sa na teritórium Talianska z rôznych dôvodov nedostala. Slovenské filmy a tvorcov budú v dvoch novembrových termínoch hostiť mestá Rím, Neapol a Forlì.

Retrospektíva slovenskej kinematografie sa v Taliansku pod názvom Človek a zápas (L´uomo in conflitto) koná v súvislosti s výročím Nežnej revolúcie. „Rok 1989 vstúpil do európskej a svetovej histórie ako rok, v ktorom padol berlínsky múr i komunistické režimy v satelitných krajinách bývalého ZSSR. Nežná revolúcia v novembri 1989 bola predpokladom demokratického vývoja Československa a jeho nástupníckych štátov. Umožnila tak tiež rovnocenný dialóg medzi Čechmi a Slovákmi. Téma oslavy výročia Nežnej revolúcie umožňuje pochopiť, že každý jednotlivec môže zohrať dôležitú úlohu v čase epochálnych zmien, tak ako sa to stalo v roku 1989,“ hovorí o zámeroch a vzniku prehliadky Tiziana D’Amico z Katedry slovenského jazyka a literatúry Univerzity L´Orientale v Neapole, ktorá je jedným z iniciátorov celého projektu.

Program prehliadky tvorí sedem filmov. Pripomenutím Nežnej revolúcie je snímka Dušana Hanáka Papierové hlavy (1995), ktorá zachytáva reálny socializmus v období rokov 1945 a 1989, dobu a vývoj udalostí po roku 1989 a rozpade Československa približuje zasa film Martina Šulíka Slnečný štát (2005). Program dopĺňajú filmy z rôznych období slovenskej kinematografie, a to Kapitán Dabač (1959) Paľa Bielika, Boxer a smrť (1962) Petra Solana, 322 (1969) Dušana Hanáka, Postav dom, zasaď strom (1979) Juraja Jakubiska a Chodník cez Dunaj (1989) Miloslava Luthera.

Projekt festivalu, ktorý má vzdelávací charakter a je určený predovšetkým pre študentov, sa zrodil zo spolupráce medzi pracoviskami, ktoré sa v Taliansku venujú výučbe slovenčiny, konkrétne Katedrou slovenského jazyka a literatúry Univerzity L´Orientale v Neapole a Lektorátom slovenského jazyka a kultúry na Bolonskej univerzite so sídlom vo Forlì. Ako putovné podujatie sa tak stane súčasťou kultúrneho programu v rôznych regiónoch Talianska. Pri príležitosti podujatia vyjde aj monografické číslo časopisu Cinema Sud, venované výlučne slovenskej kinematografii. „Cieľom prehliadky je aj predstaviť talianskemu publiku slovenskú filmovú produkciu, ktorá je s výnimkou Juraja Jakubiska v Taliansku takmer neznáma. Filmy, ktoré sa budú na festivale premietať, umožnia divákom oboznámiť sa s dôležitými historickými momentmi v slovenských dejinách. Okrem toho táto prehliadka sprostredkuje kontakt s režisérmi a filmovými trendmi, ktoré sa z rôznych dôvodov v Taliansku nepresadili,“ dodáva Tiziana D’Amico.

Prehliadka sa uskutoční v termíne od 5. do 18. novembra 2009 a vzhľadom na svoj putovný charakter bude rozdelená na tri časti. V dňoch 5. a 6. novembra sa bude vo Forlì, v dňoch 16. a 17. novembra je naplánovaná v Ríme, kde sa projekcie uskutočnia v slávnej filmovej škole Centro sperimentale di cinematografia, a napokon posledný deň 18. novembra sa slovenská kinematografia predstaví v Neapole. Prehliadky vo Forlì sa zúčastní režisér Miloslav Luther a filmový teoretik a estetik Peter Michalovič, prehliadky v Ríme a Neapole zasa režisér Martin Šulík a generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký.

Prehliadku organizujú Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme, Slovenský inštitút v Ríme a hlavným spoluorganizátorom podujatia za Slovensko je Slovenský filmový ústav (SFÚ).Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.