Tretie slovenské filmobranie

Už po tretíkrát sa v kine Tatra v Bojniciach uskutoční prehliadka slovenských filmov s príznačným názvom Tretie Slovenské filmobranie. Pred dvomi rokmi vznikla ako ojedinelá akcia, ktorej zámerom je po dvoch úspešných ročníkoch vytvoriť kontinuitu v pripomínaní významných súčasných i starších slovenských filmov a nezabudnuteľných hereckých hrdinov. Tohtoročná prehliadka sa uskutoční v termíne od 20. do 22. októbra a za osobnej účasti tvorcov ponúkne šesť filmov.

„Dramaturgia prehliadky vychádza z koncepcie, ktorú sme si vytýčili už pri prvom ročníku podujatia a mienime v nej pokračovať i naďalej,“ zhodujú sa dvaja duchovní otcovia podujatia Peter Šiposs a Johnny Teslík z FK ´93 Prievidza. Program je už tradične rozdelený do troch tematických blokov. „Jeden blok sa venuje vždy hereckej postave, ktorá sa neocitla práve na výslní slovenského filmu, ale napriek tomu má významné miesto v našej kinematografii. Druhý blok sa pravidelne venuje súčasnej slovenskej kinematografii, aby si diváci mohli pozrieť najnovšie slovenské filmy a zároveň ich mohli konfrontovať s minulou tvorbou, a tretí blok je venovaný neprávom „zabudnutým“ filmom, ktoré si zaslúžia znovuuvedenie na filmovom plátne,“ opisujú spoločne dramaturgiu prehliadky.

V sekcii Súčasná slovenská kinematografia sú do prehliadky zaradené dva aktuálne celovečerné filmy, ktoré budú uvedené za osobnej účasti tvorcov. Hranú tvorbu zastupuje Pokoj v duši Vlada Balka a dokumentárnu Osadné Marka Škopa. Do tematického bloku Zabudnuté filmy sú zaradené snímky Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana a Zabudnite na Mozarta (1985) Miloslava Luthera. Tretím blokom je Pocta Ivanovi Palúchovi, Nocni_jazdci_N_1_CB_resizehercovi európskeho formátu, ktorý hral aj vo filmoch svetových režisérov, akými sú Volker Schlöndorff a Aleksandar Petrovic. V Bojniciach ho diváci uvidia vo filmoch Noční jazdci (1981) Martina Hollého a Iná láska (1985) Dušana Trančíka. Ivan Palúch na prehliadke uvedie oba filmy osobne, zúčastní sa aj besedy po odpremietaní i autogramiády publikácie Herec Ivan Palúch z edičného oddelenia SFÚ. V súvislosti s predstavením tvorby Ivana Palúcha organizátori akcie dodávajú, že „jednoznačným hlavným zámerom prehliadky je predstaviť ďalšiu z filmových osobností našej kinematografie, ktoré sa nezmazateľne zapísali do povedomia diváckej verejnosti najmä ako predstavitelia vedľajších hereckých úloh. Po Mariánovi Filadelfim a Augustínovi Kubánovi vzdávame hold Ivanovi Palúchovi, aj keď je nám jasné, že pojem „vedľajšia” úloha je pri ňom mierne sporný.“

Prehliadka Tretie Slovenské filmobranie sa nesie v duchu predchádzajúcich dvoch ročníkov a opäť má nielen prezentačný, ale aj edukačný charakter. Každý film bude mať lektorský úvod, ktorý pripravia hostia prehliadky, medzi nimi i Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a filozof a estetik Peter Michalovič, alebo domáci lektori z FK ´93 Prievidza. Po skončení projekcií sú pripravené zasa neformálne besedy v priestoroch bojnickej galérie Velvet v blízkosti kina Tatra. V súvislosti s prehliadkou vyjde 28-stranový sprievodný katalóg s informáciami ku každému filmu, profilmi režisérov a so štúdiami o tvorbe Ivana Palúcha a režiséra Petra Solana pri príležitosti jeho tohtoročného 80. výročia narodenia. Počas celého podujatia budú v predaji DVD slovenských filmov a niektoré knižné tituly z produkcie SFÚ. Súčasťou prehliadky Tretie Slovenské filmobranie bude aj výstava plagátov, zameraná na prierez tvorby výtvarníka Jána Meisnera, jedného z najvýznamnejších autorov filmového plagátu. Výstava bude inštalovaná v priestoroch kina Tatra v Bojniciach.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.