Slovenský celovečerný film Out v súťaži na MFF Cannes

Certainregard.logo resizeDo súťaže 70. jubilejného filmového festivalu v Cannes sa dostal ďaľší slovenský príspevok. Do prestížnej súťažnej sekcie Un certain regard bol vybraný aj film Out (názov sa neprekladá) slovenského režiséra a scenáristu Györgya Kristófa, nakrútený v slovensko-maďarsko-českej koprodukcii. Ide o majoritný slovenský film producenta Mareka Urbana (sentimentalfilm).

Debutová road movie je príbehom päťdesiatnika Ágostona, ktorý sa v zúfalej snahe nájsť si prácu a splniť si svoj sen – uloviť veľkú rybu – vydáva na cestu východnou Európou. Cesta ho posúva stále hlbšie do mora bizarných udalostí a stretnutí. Medzinárodný filmový štáb zahŕňa aj dve slovenské herečky Évu Bandor a Judit Bárdos. Vznik filmu Out bol podporený ako majoritná koprodukcia Audiovizuálnym fondom. Podľa hodnotenia člena komisie Audiovizuálneho Out2 1 resizefondu Petra Nágela ide o „objavný príbeh mladého autora a režiséra v netradičnej koprodukcii. Zdanlivo monotónna dejová línia využíva extrémy kontrastu nádeje a úzkosti. Realita všedného dňa osciluje na hranici absurdity, zachovávajúc autentickosť a prirodzenosť postáv i jednotlivých prostredí. Zvolená metóda expresívneho minimalizmu dôsledne využíva predovšetkým absurdný humor a nadsádzku na skúmanie ľudského správania v limitujúcich okamihoch a celkového stavu východoeurópskej spoločnosti.“

 

Režisér György Kristóf a producent Marek Urban sa s filmom ešte vo fáze vývoja zúčastnili projektu Pitch&Feedback (2013), ktorý organizujú Slovenský filmový ústav a Czech Film Center v spolupráci s MFF Karlove Vary. Projekt absolvoval medzinárodný program Midpoint  Feature Launch 2013 so sídlom v Prahe. Následne sa prezentoval na viacerých medzinárodných fórach (New Cinema Network Rome, B'EST EAVE; Sofia Meetings) a v roku 2015 bol vybraný do prestížneho projektu Cinéfondation L' Atelier v rámci festivalu v Cannes. György Kristóf sa k zaradeniu filmu do Un certain regard vyjadril: „Východiskovým bodom príbehu je dnes už, bohužiaľ, Out2 2 resizeveľmi typická situácia, najmä pre ľudí odkiaľ pochádzam, z východného Slovenska, regiónu, kde nie je skoro žiadna práca, a človek, ktorý sa stane nezamestnaným, zostáva tak bez istej existencie. Byť na ceste, niekde inde, nikde, byť v cudzej krajine, znamená istý čas aj pre mňa trvalú skúsenosť, ale najsilnejšou hybnou silou filmu je osud môjho otca a ostatných členov rodiny. Mám možnosť pozerať sa na to zblízka, hlboko to preciťujem a maximálne sa to odráža aj na mojom živote. Týmto filmom som dlžný a jeho realizáciu považujem za morálnu povinnosť.“

 

Film vznikal v slovensko-maďarsko-českej koprodukcii a nakrúcal sa okrem Slovenska aj v Maďarsku, Lotyšsku a v Estónsku. Producent Marek Urban k tomu dodáva: „Už v samotnom námete filmu sa ukrýval potenciál a som veľmi šťastný, že po piatich rokoch intenzívnej práce sa nám podarilo film dokončiť. Účasť v súťaži na festivale v Cannes je obrovskou satisfakciou za vynaloženú energiu a bez pomoci všetkých spolupracovníkov, koproducentov a najmä podpory slovenského Audiovizuálneho fondu  si ju viem len ťažko predstaviť. Ešte raz ďakujem všetkým, čo sa na výrobe filmu podieľali“.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.