V Budapešti slovenské filmy z trezoru

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Maďarskí diváci budú mať v priebehu marca a apríla unikátnu príležitosť. Pri príležitosti 20. výročia Novembra 1989 uvidia slovenské trezorové filmy, ktoré pre nich v cykle Filmy z trezoru pripravil Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Prvá projekcia cyklu sa uskutoční 16. marca 2009 v priestoroch budapeštianskeho Slovenského inštitútu.

V cykle Filmy z trezoru sa budú premietať slovenské snímky, ktoré sa do roku 1990 nesmeli v slovenských a českých kinách z ideologických dôvodov vôbec premietať alebo ich premietanie bolo po krátkom čase zakázané. „Cyklus Filmy z trezoru je súčasťou podujatí organizovaných Slovenským inštitútom v Budapešti k 20. výročiu Novembra 1989. Jeho zámerom je sprostredkovať návštevníkom inštitútu predovšetkým z radov študentov slovakistiky, ale aj ďalším záujemcom umeleckú a dokumentárnu reflexiu života našej spoločnosti do roku 1989 a zároveň poukázať na zasahovanie moci do slobody umeleckej tvorby, ako aj na smutný atribút tohto obdobia,“ hovorí o zámeroch podujatia Milan Kurucz, riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti.

V programe cyklu sa bude počas piatich večerov premietať päť krátkych a päť celovečerných filmov. Z krátkych dokumentárnych filmov diváci uvidia snímky Obec plná vzdoru Ladislava Kudelku, Dáma v čiernom Miroslava Horňáka, Fotografovanie obyvateľov domu Dušana Trančíka, Tam a späť Fera Feniča a Tryzna režisérskej trojice Peter Mihálik, Vlado Kubenko a Dušan Trančík, z celovečerných hraných filmov sú do cyklu zaradené snímky Dovidenia v pekle, priatelia Juraja Jakubiska, Pieseň o sivom holubovi Stanislava Barabáša, Volanie démonov Andreja Lettricha, Kým sa skončí táto noc Petra Solana a Ja milujem, ty miluješ Dušana Hanáka, pričom premietať sa budú v kombinovaných blokoch jeden krátky a jeden celovečerný film. „Pri výbere filmov sme sa snažili obsiahnuť čo najdlhší časový úsek do roku 1989, pričom sme sa usilovali o žánrovú pestrosť od psychologickej drámy, cez detektívku až po komédiu. Chceme maďarským divákom predstaviť aj snímky, ktoré sa zatiaľ na retrospektívnych prehliadkach slovenských filmov v Maďarsku nepremietali,“ vysvetľuje Milan Kurucz.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.