ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Filmy, ich producenti a distributéri v čase korony

III. SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii

Sapalogo resizeV prvých dvoch častiach seriálu  Filmy, ich producenti a distributéri v čase korony nám na otázky týkajúce sa súčasnej situácie a ich pohľadu na budúcnosť odpovedali zástupcovia distribučných spoločností špecializujúcich sa na artové a dokumentárne filmy – Asociácia slovenských filmových klubov a Film Expanded, Združenie prevádzkovateľov kín a Únia filmových distribútorov Slovenskej republiky. Aby bol pohľad na slovenské audiovizuálne prostredie čo najkompletnejší položili sme niekoľko otázok Slovenskej asociácii producentov v audiovízii (SAPA, www.slovakproducers.com). Svoj názor a názor jeho priateľov z vedenia SAPA na ne nám poslal producent Marian Urban, prezident SAPA.

Aký je a bude podľa vás dopad súčasnej pandémie na audiovizuálnu tvorbu na Slovensku?
Dopad súčasnej pandémie na audiovizuálnu tvorbu je v princípe dvojaký. Najviac a okamžite postihne členov výrobných štábov a to tak v kreatívnych pozíciach, ako aj v technických a obslužných, keďže výroba sa niekoľko mesiacov prakticky zastavila. V trochu inej situácii sú produkčné spoločnosti, teda tie, ktoré kontinuálne pracujú na vývoji nových i postprodukcii už nakrútených projektov. Problémy s financovaním majú však všetci, s tým že u výrobných štábov nastanú existenčné problémy skôr.

A budúci dopad na audiovizuálnu tvorbu znovu vidím minimálne dvojdomý. Nevyhnutný prudký pokles tvorby, výroby a šírenia a následne príjmov všetkých, ktorí na projektoch spolupracujú.  V období niekoľkých mesiacov a následne celoročne to môže byť 40 až 75% oproti minulým rokom. Bol by som rád, keby to bolo menej.

Audiovizuálne dielo však nie je len výroba, ale predovšetkým ľudská kreativita. A aktuálna pandémia okrem chorôb znamená predovšetkým  zásadnú krízu. A tá kríza môže byť aj šanca. Pandémia raz skončí a každý tvorca, aj každá ľudská bytosť pôsobiaca v našej oblasti má šancu pozrieť sa na svet, na seba a základné hodnoty svojej i našej existencie iným ( novým) spôsobom. A to je šanca pre budúcu kvalitu tvorby aj našich životov a bytia. 

Spolupracujete na nejakých opatreniach ako situáciu riešiť?
Áno, boli sme súčasťou už prvej realizovanej iniciatívy adresovanej predsedom vlád, ktorá je však z môjho pohľadu marginálna, pretože audiovizuálny priestor, kultúru a tvorbu nemožno oddeliť predovšetkým od problémov a aktivít ostatnej časti ľudských bytostí, ktoré sa zaoberajú kreatívnou tvorbou, aktivitami v kultúre. Riešenia môžu byť len spoločné a solidárne, počínajúc pomocou tým, ktorí sú najohrozenejší.  Riešenia sa už pripravujú, budú sa v krátkom čase realizovať a budeme sa na nich podielať.

A myslíte, že by mohol nejakým spôsobom pomôcť i štát? Ak áno tak ako.
V tejto chvíli sa javia najpostihnuteľnejšie predovšetkým bytosti označované SZČ v oblasti kultúry a audiovízie, ale vieme, že vláda a MK SR štát už pripravuje základné riešenia. Tieto riešenia budú predovšetkým okamžitou pomocou tým, ktorí zostali bez okamžitých príjmov a minimálne niekoľko mesiacov môžu zostať bez práce

To, čo je však pre nás najdôležitejšie, čomu štát, Ministerstvo kultúry, vláda a štátne inštitúciami môžu pomôcť je kontinuita v tom, čo sme už pred niekoľkými desiatkami rokov začali - a to je hľadanie a nachádzanie ďalších nástrojov na podporu a rozvoj audiovizuálneho prostredia. Máme rozdiskutované najmä tie návrhy, ktoré sa nám doposiaľ realizovať nepodailo. A veríme, že ak bude štát a jeho predstavitelia s nami a ostatnými partermi v audiovizuálnom priestore realizovať nové riešenia, pripravia nás lepšie nielen na blízku budúcnosť, ale aj ďalšie krízy, ktoré celkom isto budú nasledovať. Verím, že v čo najvzdialenejšom časovom horizonte.

Share/Save/Bookmark