ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Víťazi Igricov sú Martin Šulík za Tlmočníka a za celoživotný prínos Eduard Grečner

Igriclogo resizeV nedeľu večer (29.9.) slávnostne odovzdali v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava Igricov - výročné národné ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za audiovizuálnu tvorbu roku 2018. Dôstojné prostredie, v súčasnosti mestského divadla, vtlačilo pečať aj príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Naplnili sa slová slová predsedníčky Slovenského filmového zväzu Yvonne Vavrovej: „Nehráme sa na červené koberce, pretože nejde o lacné pozlátko, ale o ocenenie neľahkej práce tvorivých pracovníkov v oblasti audiovízie... Cena Igic je už po dlhé roky symbolom uznania ich práce.“

Úlohu moderátora večera usporiadatelia zverili skúsenému a pohotovému Petrovi Kočišovi, ktorý slávnostný večer uvádzal nevtieravo a profesionálne. Pri príležitosti 30. výročia udeľovania tejto prestížnej a najstaršej filmovej ceny, videli diváci prehľad toho najdôležitejšieho čo sa roky udeľovania Igricov udialo a takisto malí možnosť zaspomínať  si aj na tých, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Nechýbalo na odľahčenie ani niekoľko veselých a vtipných momentov, ale aj dojemných.

Málokedy sa stáva, že by sa odborná porota v zložení – predseda prof. Rudolf Urc (režisér), prof. PhDr. Peter Igric2 resizeMichalovič, Csc. (filmový teoretik). PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. (režisérka), Mgr. František Kovár (herec), Mgr. Jaro Rihák (režisér), Mgr. Laco Kraus (kameraman), Mgr. Ľubomír Vladár (kameraman) – zhodla v názore s filmovou kritikou. Filmoví novinári, členovia Klubu filmových novinárov, takisto hlasovali za víťazný film Tlmočník Martina Šulíka a dokonca sa zhodli aj v cene za dokumentárny film Patrika Lančarika Válek. To sa nestáva často.

Záznam zo slávnostného večera si budete môcť pozrieť 12. októbra 2019, na RTVS 2 o 20,40 hod.

IGRIC ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII
Eduard Grečner,
režisér, scenárista, publicista

MIMORIADNA CENA
Peter Jaroš
spisovateľ, scenárista, dramaturg

IGRIC A TVORIVÉ PRÉMIE

Igric za hranú tvorbu pre kiná

Martin Šulík za réžiu filmu Tlmočník
Tlmocnik resizeRežisérsky výkon Martina Šulíka je sústredený na hodnoverné priblíženie metamorfóz vzťahu medzi obeťou, ergo židovským synom a synom esesáckeho páchateľa zločinu. Tlmočník a syn esesáka absolvujú cestu naprieč Slovenskom po stopách nacistických zločinov a táto cesta mení nielen ich vzájomný vzťah, ale mení aj ich rámce interpretácie udalostí z obdobia druhej svetovej vojny.

Tvorivá prémia za hranú tvorbu pre kiná
Timotej Križka za kameru vo filme Duet
Štúdia ženy, ktorá v prostredí letiska, intimity domova a povalového zákutia intenzívne prežíva súčasné dotyky sveta. Kamera citlivo interpretuje psychológiu hrdinky a vierohodnosť jej konania zoči-voči teroristickým výzvam.
Daniel Rihák za réžiu filmu Výlet
V krátkej hranej etude autor majstrovsky navodzuje narastajúce napätie. Minimalistické prostriedky filmovej reči využíva na gradovanie žiarlivého vzťahu muža k žene a prekvapivú pointu.

Igric za televíznu dramatickú tvorbu
Neudelený

Tvorivá prémia za televíznu a dramatickú tvorbu
Peter Kelíšek za kameru v seriáli Sestričky
Invenčne prepája autentickú faktúru obrazu so štylizovanými sekvenciami, aby priblížil vnútorný svet postáv v nemocničných priestoroch. Kamera invenčne zasväcuje diváka do všedných, ale aj mimoriadnych situácií, aké ponúka špecifické prostredie.
Rasťo Boroš, Laura Siváková Paššová, Tomáš Konařík a Adam Doležal za scenár seriálu Inšpektor Max
Obrazovo vďačné kriminalistické prostredie poslúžilo autorovi na vybudovanie originálnych zápletiek s dôrazom na individuálne príbehy hrdinov. Podarilo sa mu vyhnúť stereotypom a vytvoriť inšpiračné podnety pre nasledujúce etapy filmového spracovania.

Igric za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu

Katarína Farkašová za réžiu a scenár filmu Švédi z osady
Režisérka a autorka filmu Katarína Farkašová ponúkla zaujímavý pohľad a introspekciu do života troch adoptovaných Rómov do Švédska. Časozbernou metódou veľmi citlivo, takmer po špičkách mapuje prerody v akceptácií vlastnej identity troch mladých Rómov príchodom na Slovensko zo Švédska a zároveň neskĺzava do patetickosti, alebo do prehnanej kritickej investigatívy. Práve táto jej citlivosť jemne „prepisuje“ naše racionálne argumenty o nezaraditeľnosti Rómov do bežnej populácie.

Tvorivá prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu

Ľubomír Slivka za réžiu filmu Pavúk
Strhujúci dokument o legendárnej postave Pavla Pochylého, enfant terrible slovenského horolezectva. Rozporuplný a tragický mýtus človeka s krédom "Nemožné je len jedna z možností."
Pavol Barabáš za réžiu filmu Tieň jaguára
Režisér sa už desaťročia vydáva na cesty do odľahlých kútov našej Zeme a prináša o živote ľudí pôsobivé obrazové svedectvá. Vo filme sa vydal do južnej Ameriky, kde navštívil domorodcov, ktorí sa vyhýbajú stretom s modernou civilizáciou. Film divákovi umožňuje pochopiť životný štýl a hodnoty života komunity, ktorá žije v jednote s prírodou.

Igric za animovanú tvorbu

Martin Snopek za réžiu a animáciu filmu Monštrum
Autor tematizuje narastajúci mocenský despotizmus, ktorý vedie k celospoločenskej katastrofe. S použitím animačnej technológie rozfázovaného linorytu evokuje univerzálne varovanie pred nekritickým obdivom k moci, ktorá postupne prerastie do skazonosného finále.

Tvorivá prémia za animovanú tvorbu
Kristína Saganová (Kriss Sagan) za scenár, réžiu a animáciu filmu Poetika Anima
Metamorfózy vzťahu muža a ženy vyjadrila autorka v podmanivej filmovej básni. Vďaka sugestívnej surrealistickej atmosfére ponúkla divákovi aj interpretačne pestrú obsahovú výpoveď.
Marek Jasaň za námet, scenár a réžiu filmu Journey
Presvedčivé stvárnenie charakterov a emócií kreslených postáv. V kontraste s nimi je hlavný hrdina citovo vyprázdnený. Autor navodzuje úvahu o limitoch indivídua izolujúceho sa od spoločenstva ľudí.

Igric za ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele

Marcinkova resizeGabriela Marcinková za rolu Zuzany vo filme Dôverný nepriateľ
Preukázala vyzretosť, hereckú brilantnosť a schopnosť minimalistických detailov pri zachovaní vnútorného napätia príbehu. Svoj výkon budovala s technickou presnosťou, pri ktorej však vždy prekvapila neočakávanou interpretačnou invenciou. Predviedla herecký koncert v mantineloch uzavretého hracieho priestoru v širokom spektre zobrazovacích a interpretačných farieb.

Tvorivá prémia za ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele
Kamila Magálová za rolu pani Cvrčkovej vo filme Hmyz
Na malej ploche predviedla prvotriedne umenie štylizovaného prejavu bez zbytočných „kudrliniek“. Rozžiarila tak svoju bohatú a pestrú paletu charakterových filmových, televíznych a divadelných rolí o herecký prejav, ktorý balansuje na pomedzí inteligentnej karikatúry, nadsázky a sebahumoru.
Monika Hilmerová za rolu violončelistky Eleny vo filme Duet
Renomovaná herečka predviedla zvnútornený pocit samoty, osamelosti a dezilúzie súčasného človeka. Zároveň však cítiť z jej prejavu silu a odvahu, ktorá sa bije so strachom z neznámeho. Jej výkon, zostane dlho v mysli divákov vďaka prepracovanej výstavbe a štruktúrovaní úspornej mimiky, ktorá „tlmí“ dramatiku a osudovosť tejto postavy.

Igric za mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele

IgorHrabinsky resizeIgor Hrabinský za rolu Kysela vo filme Tlmočník
Na relatívne malej ploche príbehu dokázal hodnoverne a sugestívne stvárniť postavu bývalého kolaboranta nacistov, ktorý po rokoch rozpráva o tom, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny. Jeho rozprávanie nelimituje autocenzúra, vďaka čomu divákovi cez svoj osobný príbeh dokáže priblížiť motiváciu konania domácich kolaborantov a zvrhlosť ľudáckej ideológie.  

Tvorivá prémia za mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele
Roman Luknár za rolu Jana Masaryka vo filme Toman
Obdivuhodná tragika váhania a obáv vytvorená na malej ploche - majstrovský výkon zrelého herectva.
Lukáš Latinák za rolu Vladimíra Clementisa vo filme Toman
Herec v ňom stvárnil jemne demýtizovanú tragickú osobnosť. Jeho portrét zlomeného človeka vytvorený bez známky zjednodušovania.  

TVORIVÉ PRÉMIE

Tvorivá prémia za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu
Juraj Lihosit za réžiu filmu Vycestovacia doložka pre Dubčeka
Režisér sprítomňuje málo známe stránky súkromného života politika po jeho odstavení z významných funkcií. Proti zákerným metódam štátnej bezpečnosti stavia obdivuhodné úsilie Dubčekových prívržencov na Západe a ich prosté, nepatetické víťazstvo. Filmové, fotografické a písomné archívy tvorivo spája so spomienkami súčasníkov, aby vytvoril sugestívny dokumentárny obraz.

Patrik Lančarič za réžiu filmu Válek
Úspešný pokus o vytvorenie portrétu rozporuplnej osobnosti Miroslava Válka. Na jednej strane je Válek významný slovenský básnik, na druhej strane však nemožno obísť ani jeho politické účinkovanie vo vrcholnej straníckej a vládnej pozícii počas normalizácie. Hodnota dokumentárneho filmu Válek spočíva v širokospektrálnom hľadaní odpovedí na otázky, ktoré sa týkajú Válkovej umeleckej tvorby a politickej činnosti.

Tvorivá prémia za audiovizuálnu teóriu a kritiku
neudelená

CENA JÁNA FAJNORA
Cena je určená mladým tvorcom do 35 rokov

Hraná filmová a televízna tvorba
Nick Kollár za kameru vo filme Výlet
Dômyselne snímaný emotívny príbeh z produkcie VŠMU s akcentom na sústredenú hereckú akciu. Kameraman sa nesnaží excelovať, prekvapuje bravúrnymi kompozíciami, graduje uhly pohľadu.

Dokumentárna filmová a televízna tvorba
Lena Kušnieriková za réžiu filmu Dzurinda z cyklu Expremiéri
Čisto, akoby bez komentára vyskladala režisérka portrét expremiéra z pohľadu niekoho, kto bol v jeho ére dieťaťom.

Animovaná tvorba
Veronika Kocourková za réžiu a animáciu cyklu Tresky plesky
Dynamicky poňatá moderná rozprávka pre deti upúta nielen zábavným priblížením práce televízneho štábu, ale aj piesňou, básničkou či narážkou na mediálne výstrelky. Originálnu naráciu vtipne obohacujú didaktické poznatky a poučenia, podané hravým, humorným spôsobom.

Zvláštne uznanie poroty producentovi
Katarína Vanžurová, In memoriam
producentka  


CENY SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY

V poradí už 26. ceny slovenskej filmovej kritiky, ktorú organizuje Klub filmových novinárov, sa ako každý rok vyjadrili členovia v ankete a rozhodli, že za tvorivé výkony v roku 2018 boli najlepšie nasledujúce filmy.

Slovenský celovečerný hraný alebo animovaný aj koprodukčný film pre kiná, ktorý mal premiéru v slovenských kinách v roku 2018
Tlmočník – réžia Martin Šulík

Slovenský celovečerný aj koprodukčný, dokumentárny film pre kiná, ktorý mal premiéru v slovenských kinách v roku 2018
Válek – réžia Patrik Lančarič

Filmová kritika a publicistika

Eva Vženteková – filmová publicistka a spisovateľka
za publikačnú filmovú činnosť a audiovizuálne aktivity

Najlepší zahraničný film v slovenských kinách v roku 2018
Tri billboardy kúsok za Ebbingom – réžia Martin McDonagh

Distribučná spoločnosť, ktorá víťazný film uviedla do kín v roku 2018
CinemArt SK  (Tri billboardy kúsok za Ebbingom)


Share/Save/Bookmark