ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Filmová cela LUX

Hodnotenie filmu podľa čitateľov

V utorok 3. novembra sa v priestoroch Európskeho parlamentu začalo premietanie troch filmov nominovaných na tohtoročnú filmovú cenu LUX. Ide o filmy Východné hry (Bulharsko, Švédsko), Sturm (Nemecko, Dánsko, Holandsko) a Vitajte (Francúzsko). Víťaza filmovej ceny EP oznámia 25. novembra v Štrasburgu.O filmovú cenu Európskeho parlamentu LUX sa môžu uchádzať hrané alebo animované filmy produkované alebo koprodukované v krajinách EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Jedným z hlavných kritérií výberu je to, ako jednotlivé filmy odrážajú univerzálnosť európskych hodnôt a rozmanitosť európskej kultúry, a do akej miery prinášajú svetlo do diskusie o procese budovania Európy.

Tri tohtoročné nominované filmy oznámili 9. septembra na filmovom festivale v Benátkach. Trojica finalistov vzišla spomedzi 10 filmov, ktoré navrhol panel 17 filmových expertov vymenovaný Výborom EP pre kultúru a vzdelávanie. Členom poroty boli aj zástupcovia víťazov z minulého ročníka ceny LUX.

Tohtoročné nominované filmy

Východné hry
Film režiséra Kamena Kaleva sa pozerá na rastúci problém neonacizmu a násilia v Európe. Dvaja bratia - Georgi a Itso - sa ocitajú na opačných stranách barikády: jeden je aktívny rasista, zatiaľ čo druhý zachráni turecká dievča pred bitkou. Film je natočený v bulharskom, tureckom a anglickom jazyku.

Sturm
Dej druhého finalistu sa odohráva na Medzinárodnom trestnom tribunáli pre bývalú Juhosláviu. Prokurátorka Hannah Maynard presviedča mladé bosnianske dievča, aby svedčila proti bosnianskemu Srbovi, ktorý je údajne vojnový zločinec. Uprostred nacionalistických hrozieb so strany bosnianskych Srbov, si Maynard uvedomuje, že nepriatelia číhajú aj medzi jej vlastnými kolegami. Režisér Hans-Christian Schmid film natočil v anglickom, nemeckom, bosnianskom a srbskom jazyku.

Vitajte
Simon je učiteľ plávania pracujúci v Calais. Aby získal svoju ženu späť, rozhodne sa pomôcť mladej kurdskej utečenkini preplávať kanál La Manche a žiadať o azyl vo Veľkej Británii. Počas príprav na túto cestu však medzi nimi vznikne neobvyklé puto. Philippe Lioret nakrútill film vo francúzštine, angličtine a kurdčine.

Premietanie a výber víťaza


Nominované filmy sa budú premietať od 3. do 20. novembra v špeciálne vybudovanej kinosále s kapacitou 90 divákov, ktorá sa nachádza v bruselskej budove EP Altiero Spinelli na 3. poschodí neďaleko štúdia Vox Box. Poslanci EP dostali pozvanie pozrieť si všetky nominované filmy a po ich zhliadnutí budú môcť do 24. novembra hlasovať za víťaza.

Premietanie filmov je otvorené tiež pre všetkých návštevníkov Európskeho parlamentu.

Cena LUX


Víťazný film oznámi 25. novembra v Štrasburgu predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek, ktorý zároveń odovzdá jeho tvorcom ocenenie v hodnote asi 87.000 eur. Víťazný film bude otitulkovaný do 23 oficiálnych jazykov EÚ. Kópie budú taktiež upravené pre nepočujúcich divákov a divákov so sluchovým postihnutím, prípadne taktiež pre nevidiacich divákov. Financovaná bude tiež výroba kópií vo formáte 35 mm alebo vydanie filmu na DVD v každom členskom štáte.

Týmto spôsobom chce EP prispieť k búraniu jazykových bariér, ktoré príliš často bránia distribúcií filmov na území EÚ.

Share/Save/Bookmark