Sprava o stave slovenskej audiovízie v roku 2014

Media logo resizeRok 2014 bol, keď sa pozeráme na čísla, pre slovenskú audiovíziu  mimoriadne úspešný. Zaznamenali sme rekordne vysoký počet slovenských filmov (27), pričom 13 z nich sú debuty, rovnako pozitívne sú výsledky distribúcie: 4 128 584 divákov predstavuje oproti roku 2013 nárast o 10,81 _, tržby v sume 20 868 783 eur predstavujú  nárast o 9,82_. To všetko nás, samozrejme, mimoriadne teší.

Na druhej strane je možno správny čas podrobiť štatistiku trochu hlbšej analýze. Ak sa pozrieme na produkciu, konštatujeme, že z 27 celovečerných filmov je väčšina  dokumentov (15); v prípade hraných filmov ide o 7 filmov so slovenskou majoritnou účasťou, pričom jeden z nich vznikal vo viac-menej amatérskych podmienkach. Svedčí to predovšetkým o fungujúcej digitálnej ére - dostupnosť filmovej techniky znamená, že nie je problém realizovať dokumentárny, alebo hraný film s veľmi malým rozpočtom. V prípade vysokého počtu debutov je tiež nevyhnutné spomenúť, že  v mnohých prípadoch na nich štáb pracuje viac s nadšením, než za honorár, pretože ide o investíciu do budúcnosti. Takýto efekt sa ale už nikdy nezopakuje, v prípade ďalšej spolupráce už štáb bude žiadať finančné ohodnotenie na úrovni zvyklostí audiovizuálneho priemyslu. Je to tiež dôkaz známeho faktu, že (nielen na Slovensku, ale i v Európe) nie je až taký problém debutovať, omnoho ťažšie je nakrútiť druhý film.

 

Ešte zaujímavejšie sú čísla návštevnosti slovenských filmov. Suverénne na prvom mieste  je dokument 38, so 113 930 divákmi sa radí do top 5 filmov v roku 2014 a suverénne na prvé miesto medzi dokumentmi v histórii slovenskej samostatnosti. Na druhom mieste je solídny výsledok rozprávky Láska na vlásku (45 091) a tretí je znovu dokument Všetky moje deti (25 523 divákov). Z prvých 5 filmov sú zároveň 4 dokumenty! Ďalšie hrané filmy sa umiestnili až na pomedzí prvej a druhej desiatky, či už ide o Deti (7. miesto a 2 731 divákov), Krok do tmy (10. miesto s 1 364 divákmi), alebo Slovensko 2.0 (13. miesto a 918 divákov). Dokument o Pavlovi Demitrovi, 38, je príkladom úspešného mixu témy populárnej osobnosti, formy surfujúcej na citovej vlne a masívneho marketingu, podobný model v inom žánri (mohutná propagácia založená na populárnej osobnosti predstaviteľky hlavnej úlohy) môžeme konštatovať aj v prípade Lásky na vlásku. Nič proti tomu, ide o dôkaz šikovnosti producentov, ale zároveň to nevypovedá nič o umeleckej hodnote oboch diel. Pravdepodobne je načase zamyslieť sa nad otázkami, ktoré z toho plynú: či je v slovenskej audiovízii dostatočné množstvo finančných prostriedkov, určených na investovanie do marketingu, či mnohé z filmov, ktoré boli premietnuté v kinách, neboli v skutočnosti skôr televíznymi formátmi. A možno by sme sa mali zamyslieť tiež nad tým, či vyrábame filmy, ktoré slovenskí diváci chcú vidieť.

Vladimír Štric
vedúci kancelárie
Creative Europe Desk Slovensko
 

Filmové školstvo

Možnosť rozvíjať svoj kreatívny potenciál má už najmladšia generácia na viacerých školách: Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera (zussklenarova.sk), Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby (uat.sk) v Bratislave a Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej (filmovaskola.sk) v Košiciach. Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (zsssvba.sk) v Bratislave ponúka odbory scénické výtvarníctvo a animovaná tvorba a Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (skoladesignu.sk) ponúka trojročné vyššie odborné štúdium so zameraním filmová a mediálna tvorba a animovaná tvorba.

 

Audiovízia foto resizeHoci je v súčasnosti na Slovensku niekoľko vysokých škôl umeleckého smeru, výučba na nich sa audiovizuálnemu umeniu venuje stále len okrajovo – napr. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, či Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2014 vznikli krátkometrážne filmy i na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. A 1. septembra 2014 otvorila po prvýkrát štúdium v 7 ateliéroch bez prijímacích pohovorov pre všetky vekové kategórie Akadémia filmovej tvorby a multimédií (vsftam.sk) v Bratislave. Audiovizuálna tvorba sa vyučuje v Ateliéri klasickej animácie (vedúci ateliéru Ing. arch. Jaroslav Baran), v Ateliéri 3D animácie a Motion Capture (vedúci ateliéru Ján Drobný, Mgr. art. Róbert Szabó ArtD., Ing. arch. Jaroslav Baran, Ing. Arch. Marek Hollý, Mgr. Dušan Blahút PhD.) a v Ateliéri dokumentárneho filmu (vedúci ateliéru Mgr. art. Juraj Náprstek, Mgr. art. Róbert Szabó ArtD., Mgr. art. Tomáš Hučko, ArtD., Mgr. art. T. Vitek, Doc. Mgr. Ľ. Horník, ArtD.).

 

Na Akadémii umení v Banskej Bystrici je možné študovať audiovizuálne umenie na dvoch z jej troch fakúlt. Na Fakulte výtvarných umení (fvu.aku.sk) je katedra Intermédií a digitálnych médií. Na Fakulte dramatických umení (fdu.aku.sk) sa študujú odbory Divadelné umenie a Filmové umenie a multimédiá. Vedúcim Katedry filmovej dokumentárnej tvorby je Mgr. art. Ľubomír Viluda a vedúcou Katedry filmovej dramaturgie a scenáristiky PhDr. Kateřina Javorská. Filmovú dokumentárnu tvorbu študovalo v školskom roku 2013/2014 na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 48 študentov a filmovú dramaturgiu a scenáristiku na bakalárskom stupni štúdia 24 študentov. Študenti Katedry dokumentárnej tvorby vytvorili v roku 2014 48 filmov a získali 13 ocenení – napríklad Otisky (SK, 2013, r. Ružena Rausová, Stanislav Králik) získali Cenu za najlepší dokumentárny film na 8. MFF študentských filmov Ostrava Pictures a Zhrdzavené mesto (SK, 2014, r. Stanislav Králik) cenu v kategórii Tempora Mutantur na MFF EkoFilm v Ostrave.

 

Hlavná časť prípravy nových tvorcov a producentov však i naďalej spočíva na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení (vsmu.sk - ďalej len FTF VŠMU) v Bratislave.

 

FTF VŠMU je členom medzinárodnej organizácie vysokých filmových škôl celého sveta CILECT i jej európskej odnože GEECT. Jej dekanom bol do 30. septembra 2014 doc. Anton Szomolányi, ArtD. a od 1. októbra 2014 je ním prof. Ondrej Šulaj. V súčasnosti prebieha výučba v desiatich študijných programoch

 

1. Dramaturgia a scenáristika (Bc. stupeň) a Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu tvorba (Mgr. a ArtD. stupeň): Ateliér scenáristickej tvorby (vedúca doc. Alena Bodingerová, ArtD.),
2. Študijný program: Filmová a televízna réžia (Bc. stupeň), Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu tvorba (Mgr. a ArtD. stupeň); Ateliér filmovej a televíznej réžie (vedúci ateliéru doc. Dušan Trančík, ArtD.),
3. Študijný program: Dokumentárna tvorba; Ateliér dokumentárnej tvorby (vedúca ateliéru prof. Ingrid Mayerová, ArtD.),
4. Študijný program: Animovaná tvorba; Ateliér animovanej tvorby (vedúca ateliéru doc. Eva Gubčová, ArtD.),
5. Študijný program: Kameramanská tvorba a fotografia; Ateliér kameramanskej tvorby a fotografie (vedúci katedry prof. Ján Ďuriš, ArtD.),
6. Študijný program: Strihová skladba (Bc. stupeň), Strihová a zvuková skladba (Mgr. stupeň); Ateliér strihovej skladby (vedúca ateliéru prof. Darina Smržová, ArtD.),
7. Študijný program: Zvuková skladba (Bc. stupeň), Strihová a zvuková skladba (Mgr. stupeň); Ateliér zvukovej skladby (vedúci ateliéru prof. Peter Mojžiš, ArtD.),
8. Študijný program: Produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií (Bc. stupeň), Produkcia a manažment umení (Mgr. stupeň); Katedra produkcie a distribúcie (vedúci katedry doc. Ján Oparty ArtD.),
9. Študijný program: Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá (Bc. stupeň), Audiovizuálne štúdiá (Mgr. stupeň, PhD. stupeň); Katedra audiovizuálnych štúdií (vedúca katedry doc. Katarína Mišíková, PhD.).
10. Študijný program: Vizuálne efekty; Ateliér vizuálnych efektov (vedúci ateliéru prof. Ľudovít Labík, ArtD.).

 

K 31. októbru 2014 študovalo na FTF VŠMU 340 študentov, z toho 11 zahraničných. 201 študentov študovalo na bakalárskom, 116 na magisterskom a 23 na doktorandskom stupni (z toho 7 v externej forme štúdia). V školskom roku 2013/2014 skončilo štúdium FTF VŠMU 113 absolventov (48 bakalárov, 57 magistrov a 8 doktorov umenia). V školskom roku 2013/2014 bolo na FTF VŠMU dokončených 157 filmových projektov.

 

FTF VŠMU sa i v roku 2014 spolupodieľala na organizovaní viacerých workshopov, masterclassov a sérií prednášok ako napr.: česko-slovenská konferencia Autor-vize-meze-televize pri príležitosti šesťdesiateho výročia začiatku skúšobného televízneho vysielania v Československu – 1. mája 1953, Krzystof Zanussi - Obce Cialo, Midpoint, Visegrad Film Forum atd.

 

Filmy študentov FTF VŠMU získali v roku 2014 dovedna 34 ocenení – 12 v zahraničí, 22 na domácich festivaloch a po jednej domácej a zahraničnej nominácii.

 

Najväčším úspechom bol výber animovaného filmu Rosso Papavero (SK, 2014, r. Martin Smatana) na MFF Berlín 2015 do súťažnej sekcie GENERATION Kplus. Film doma získal Prémiu Literárneho fondu na XII. Bienále animácie BAB 2014. Film Momo (SK, 2012, r. Teodor Kuhn) bol nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší krátky hraný film. Na MF animovaných filmov Fest Anča, Žilina získala animovaná snímka Ako vzniká tornádo (SK, 2013, r. Veronika Kocourková) Distribučnú cenu Film Europe Media Company „Di Award“ a film V rade (SK, 2014, r. Kamila Kučíková) Špeciálnu cenu v Slovenskej súťaži. Checkpoint (SK, 2014, r. Adam Felix) získal dve ocenenia v Rumunsku - Cenu "Cristian Nemescu" za najlepšiu réžiu na 18. medzinárodnom študentskom filmovom festivale CineMAiubit v Bukurešti a 3. Cenu v kategórii hrané filmy na 8. medzinárodnom študentskom festivale FfeST 2014 v Cluj-Napoca. Oslava (SK, 2013, r. Pavol Čižmár) si z Cluj-Napoca odniesla cenu za Najlepší film  medzinárodnej kategórie. Animovaný film Half Bábka (SK/BE, 2014, r. Jasmine Elsen) si odniesol zo 16. Puchonského medzinárodného študentského festivalu animovaných filmov, PISAF 2014, Puchon, Južná Kórea Zvláštnu cenu -  Medzinárodné uznanie.

 

V roku 2014 vyšiel po tretí raz na DVD Zlatý rez - výber najlepších filmov študentov FTF VŠMU za predchádzajúci rok.

 

Výrobu študentských filmov vo významnej miere podporuje slovenský Audiovizuálny fond (AVF). V roku 2014 AVF podporil 25 umeleckých projektov, v celkovej výške 68 710 eur (v roku 2013 to bolo 21 projektov, v celkovej výške 80 600 eur).
 

Filmová produkcia

Už tretí raz za sebou vzniklo na Slovensku vyše dvadsať dlhometrážnych filmov pre kiná. Po 21 tituloch v roku 2012 a 22 v roku 2013 vzniklo v roku 2014 rekordných 27 slovenských a koprodukčných filmov. A to nielen v ére samostatného Slovenska ale i celej slovenskej kinematografie.

 

15 z nich bolo so 100% slovenským podielom a doplnilo ich 6 majoritných a 6 minoritných koprodukcií. V trinástich prípadoch sa jednalo o debuty a ďalší režiséri debutovali v poviedkach filmov Slovensko 2.0 (SK, 2014, r. Juraj Herz, Martin Šulík, Peter Kerekes, Zuzana Liová, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Peter Krištúfek, Viera Čákanyová, Miro Jelok, Iveta Grófová) a Gottland (CZ/PL/SK, r. Viera Čákanyová, Petr Hátle, Rozálie Kohoutová, Lukáš Kokeš, Klára Tasovská).

 

Z 12 hraných filmov (o jeden menej ako v roku 2013) ani jeden nezaznamenal taký výrazný úspech v zahraničí ako napríklad v predchádzajúcom roku Môj pes Killer (SK/CZ, 2013, r. Mira Fornay) - film získal hlavnú cenu Hivos Tiger na 42. MFF Rotterdam). Slovenská filmová a televízna akadémia nominovala na Oscara za najlepší cudzojazyčný film i na Európsku filmovú cenu najnovší film Miloslava Luthera Krok do tmy (SK, 2014) - dobovú drámu o mladom lekárovi, bývalom partizánskom veliteľovi, ktorý sa nevie vyrovnať so svojou minulosťou. Slovensko 2.0 je film o dvadsiatich rokoch samostatného Slovenska očami desiatich režisérov (Juraj Herz, Martin Šulík, Peter Kerekes, Zuzana Liová, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Peter Krištúfek, Viera Čákanyová, Miro Jelok, Iveta Grófová) z toho štyroch debutantov. Prvý dlhometrážny hraný film úspešného dokumentaristu Jara Vojteka Deti (SK/CZ, 2014) pozostáva zo štyroch poviedok, ktoré vytvárajú jeden pohľad na rôzne podoby vzťahu rodičov a detí. Film Zdenka Jiráského V tichu (SK/CZ, 2014) mapuje zabudnuté osudy židovských hudobníkov, poznamenaných nástupom nacizmu. Rukojemník (SK/CZ, 2014, r. Juraj Nvota) je tragikomický príbeh syna komunistického funkcionára a malého rukojemníka rodičov, ktorí v polovici 60. rokov minulého storočia emigrovali na Západ. Láska na vlásku (SK, 2014) Mariany Čengel Solčanskej  je prvá slovenská rozprávka po dlhých trinástich rokoch. Béčkový horor partie nadšencov Socialistický Zombi Mord (SK, 2014, r. Rastislav Blažek, Zuzana Paulini, Peter Čermák) o odvážnych zväzáčkach bojujúcich proti desiatkam krvilačných zombie, ktorí sa nakazili sovietskym bojovým plynom vznikal od roku 2006.

 

 

Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond (AVF) vykonáva podpornú činnosť od roku 2010. Ako samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom je hlavným zdrojom finančnej podpory v audiovízii v Slovenskej republike. Jeho cieľom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie aj distribúcie, filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity a technologický rozvoj najmä v oblasti digitalizácie kín. Finančné zdroje fondu tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevky od subjektov, ktoré vo svojej podnikateľskej činnosti používajú audiovizuálne diela: vysielateľ televíznej programovej služby vo verejnom záujme (5% príjmov z reklamy), súkromní televízni vysielatelia (2% príjmov z reklamy), kiná (0,03 eur z každej predanej vstupenky), distributéri audiovizuálnych diel (1% príjmov z distribúcie mimo kín), prevádzkovatelia retransmisie (1% príjmov z retransmisie). V roku 2014 AVF rozdelil na podpornú činnosť o 46 270 eur viac než v predchádzajúcom roku (6 553 460 eur v roku 2014 a 6 507 190 eur v roku 2013).

 

V roku 2014 bolo podaných na AVF 602 žiadostí s celkovými nákladmi 58 703 529 eur a objemom požadovaných prostriedkov 22 328 374 eur. Počet podporených žiadostí klesol  z 358 v roku 2013 na 338 v roku 2014. Ich podiel k celkovému počtu doručených žiadostí zostal približne rovnaký (56,31% v roku 2014, 53,14% v roku 2013 a 51,55% v roku 2012). Uvádzaná štatistika za rok 2014 mapuje stav k 16. aprílu 2015.

 

Vláda Slovenskej republiky 9. januára 2013 schválila materiál „Stratégia digitalizácie kín v Slovenskej republike“ a uložila ministrovi kultúry zabezpečiť v spolupráci s Audiovizuálnym fondom implementáciu Stratégie digitalizácie kín v Slovenskej republike do 31. decembra 2014. Vďaka spoločným aktivitám AVF a MK SR bol v roku 2013 na digitalizáciu jednosálových kín poskytnutý Fondu osobitný príspevok 700 000 eur z rezervy predsedu vlády.

 

Základom stratégie boli najmä reálne technologické aj finančné riešenia pre tie jednosálové kiná na Slovensku, ktoré ešte neboli digitalizované. V roku 2013 AVF poskytol 422 790 eur na digitalizáciu 10 jednosálových kín, 1 sály viacsálového kina a dvoch letných kín a v roku 2014 poskytol 374 300 eur na digitalizáciu 11 jednosálových kín, jedného jednosálového kina a amfiteátru a 1 sály viacsálového kina v štandarde DCI. Na modernizáciu kina finančne menej náročnou digitálnou technológiou E-cinema HD získalo v roku 2013 15 kín celkovú podporu 192 500 eur a v roku 2014 k nim pribudlo vďaka celkovej podpore 59 000 eur ešte 5 ďalších kín a jedno mobilné letné kino. Celková podpora digitalizácie kín v rokoch 2013 -2014 bola teda 1 048 590 eur. Keďže žiadosti väčšina kín, ktoré mali záujem i finančné prostriedky na digitalizáciu už boli podporené, v roku 2014 pribudol do programu Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike podprogram 4.3 Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín.

 

Najzásadnejšie zmeny v činnosti AVF však priniesli novelizácia zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte, ktoré vytvorili podmienky pre fungovanie ďalšieho systémového opatrenia, ktorým je poskytovanie finančných prostriedkov formou osobitnej formy dotácie s účelovým určením na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike.

 

Eurimages

Eurimages, kinematografický fond Rady Európy, je jediný európsky fond podporujúci nadnárodné koprodukcie celovečerných filmových diel. Funguje od roku 1988 a Slovensko je jeho členom od 15. apríla 1996. Zástupkyňou Slovenska v Eurimages je Zuzana Gindl-Tatárová. K 31. decembru 2014 mal Eurimages 36 členských krajín. V roku 2014 fond podporil počas štyroch zasadnutí 66 hraných filmov, 5 dokumentov a tri animované snímky celkovou sumou 22 234 000 EUR. Od svojho založenia v roku 1988 do 31. decembra 2014 fond podporil 1 634 európskych koprodukcií v celkovej sume 496 miliónov eur.

 

V roku 2014 sa uchádzalo o podporu Eurimages 6 slovenských projektov.

 

Hraný film Sedmero (SK/CZ) – súčasný distribučný názov je Sedem zhavranelých bratov - českej režisérky Alice Nellis, ktorý je podľa účasti Slovenska majoritný: 60% podiel má slovenská spoločnosť Et Cetera group, s.r.o (delegovaná producentka Katarína Vanžurová), 40% patrí českým spoločnostiam Honys Motion s.r.o. (producentka Ester Honysová) a Salamander Syndicate (producenti Tomáš Krejčí a Jiří Košťál). Získal podporu vo výške 280 000 eur.

 

Hraný Rodinný film (CZ/DE/SI/SK/FR) slovinského režiséra Olma Omerzu, ktorý je podľa účasti Slovenska minoritný: 10,23% podiel má slovenská spoločnosť Punkchart films s.r.o. (producent Ivan Ostrochovský), 48,36% patrí českej strane – spoločnosti Endorfilm s.r.o. (delegovaný producent Jiří Konečný), 19,83% patrí nemeckej spoločnosti 42Film GmbH (producent Mario Schneider), 11,42% patrí slovinskej spoločnosti  Arsmedia (producent Bostjan Ikovic) a 10,15% patrí francúzskej spoločnosti Rouge International (producentka Nadia Turincev). Získal podporu vo výške 250 000 eur.

 

Kinodistribúcia

V roku 2014 prišlo do slovenských kín 4 128 584 divákov. Je to o 10,81% viac než v roku 2013 (3 725 709 divákov) a druhá najvyššia návštevnosť od roku 1996 (vyššia bola len v roku 2009). Stúpol i počet predstavení o 8,59 % zo 124 827 v roku 2013 na 135 553 v roku 2014 čo je  historicky najvyšší počet v ére samostatnosti a zvýšila sa i priemerná návštevnosť na jedno predstavenie o 2,04% z 29,85 divákov v roku 2013 na 30,46 v roku 2014. Priemerná cena vstupenky na Slovensku po druhý raz od roku 2005 medziročne klesla, tentoraz z 5,10 eur v roku 2013 na 5,05 eur, teda o 0,89%. Je to spôsobené najmä zvýšeným počtom predstavení v digitalizovaných jednosálových kinách, v ktorých je nižšie vstupné než vo viacsálových kinách. Hrubé tržby medziročne vzrástli o 9,82% čo znamenalo podľa predbežných výsledkov druhý najvyšší medziročný nárast v EÚ! Diváci zaplatili za vstupenky spolu 20 868 783,32 EUR (19 002 121,30 eur v roku 2013) čo je najvyššia suma v ére samostatného Slovenska.

 

Dvanásť distribučných spoločností uviedlo do našich kín 243 noviniek. Rok 2014 však priniesol i nový trend - „samodistribúciu“. Producenti svoje filmy ponúkajú priamo kinám mimo distribučných spoločností. Takýmto spôsobom boli distribuované filmy Socialistický Zombi Mord, Prvý slovenský horor, Lyrik a danubeStory. Celkový počet premiér sa tak zvýšil na 247 (v roku 2012 ich bolo rekordných 271)  filmov z 35 krajín. Najviac ich bolo z USA (109), na druhej priečke je Česká republika (26) a tretie Francúzsko s 22 novinkami. Celkovo sa  hralo v roku 2014 v slovenských kinách 632 titulov z 53 krajín. Najviac premiér mala spoločnosť BARRACUDA MOVIE (53), nasledovali Film Europe (37) a Asociácia slovenských filmových klubov (35). Z pohľadu podielu na trhu podľa hrubých tržieb patrí prvá priečka USA (73,53%), druhá je Česká republika (9,57%) a tretie Slovensko (4,76%).

 

Najúspešnejšou distribučnou spoločnosťou sa v roku 2014 po prvýkrát stala spoločnosť BARRACUDA MOVIE, ktorá mala 28,78 % podiel na počte divákov a 30,18 % podiel na hrubých tržbách a dva tituly - Ako si vycvičiť draka 2 (How to Train Your Dragon 2, US, 2014, r. Dean DeBlois) a Rio 2 (US, 2014, r. Carlos Saldanha) medzi štvoricou najnavštevovanejších filmov roku. Druhá priečka patrí spoločnosti Continental film (23,90% / 24,81%), ktorá mala v TOP 10 roku 2014 filmy Hobit: Bitka piatich armád (The Hobbit: The Battle of Five Armies, US, 2014, r. Peter Jackson), Interstellar (US, 2014, r. Christopher Nolan) a LEGO príbeh (The Lego Movie, US, 2014, r. Phil Lord, Christopher Miller).

Tretí skončil Itafilm (13,03% / 12,56%), ktorý mal v TOP 10 slovenský dokument 38. Ten videlo počas premiérového víkendu v kinách 49 314 divákov – bol to historicky najúspešnejší otvárací víkend domáceho filmu v ére samostatnosti.

Najnavštevovanejším filmom roku 2014 bola snímka Ako si vycvičiť draka 2, ktorú videlo 171 335 divákov (v roku 2013 boli prví Šmolkovia 2 3D (Smurfs 2, US, 2013, r. Raja Gosnell) so 140 822 divákmi). Zatiaľ čo v roku 2013 sme mali v TOP 20 jediný domáci titul - debut Jonáša Karáska Kandidát (SK/CZ, 2013) skončil na jedenástej priečke – v roku 2014 sa tam dostali už dva. Tretí bol so 113 930 divákmi dokument 38, ktorý sa zároveň stal najnavštevovanejším dokumentom v ére samostatného Slovenska a patrí mu už piata priečka rebríčka divácky najúspešnejších domácich filmov v ére slovenskej samostatnosti. A devätnáste miesto so 45 091 divákmi obsadila rozprávka Láska na vlásku.

 

Videodistribúcia

Bohužiaľ, ani za rok 2014 nie sú k dispozícii údaje o celkovom počte vydaných a predaných DVD a Blu-ray (BD) nosičov ani o jeho medziročnom vývoji. Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom štatistického zisťovania za oblasť audiovízie KULT 11-01 zbiera údaje o počte vyrobených a predaných rozmnoženín (nosičov), zverejňuje však len sumárne výsledky bez podrobnejšej špecifikácie a naviac až po uzávierke tejto Správy. Za rok 2014 sa z tohto dôvodu podarilo získať údaje iba od dvoch najväčších distributérov DVD a BD nosičov na Slovensku.

 

Od roku 2012, keď boli medzi desiatimi najpredávanejšími DVD Bontonfilmu až tri domáce tituly, sa v roku 2013 ani v roku 2014 do TOP 10 nedostal ani jeden. Medzi najpredávanejšími titulmi roku 2014 je 6 rodinných animovaných filmov a 4 hrané, z toho dve české komédie:
1. Ako si vycvičiť draka 2 (How to Train Your Dragon 2, US, 2014, r. Dean DeBlois) – 44 280 ks
2. Rio 2 (US, 2014, r. Carlos Saldanha) – 30 490 ks
3. Turbo (US, 2013, r. David Soren) – 20 219 ks
4. Kameňák 4 (CZ, r. Ján Novák) – 15 167 ks
5. Vlk z Wall Street (The Wolf of Wall Street, US, 2014, r. Martin Scorsese) – 12 903 ks
6. Babovřesky 2 (CZ, 2014, r. Zdeněk Troška) – 12 809 ks
7. Dobrodružstvá Pána Peabodyho a Shermana (Mr. Peabody & Sherman, US, 2014, r. Rob Minkoff) – 11 852 ks
8. Hry o život: Skúška ohňom (The Hunger Games: Catching Fire, US, 2013, r. Francis Lawrence) – 9 964 ks
9. Amazing Spider-Man 2 (The Amazing Spider-Man 2, US, 2014, r. Marc Webb) – 7 272 ks
10. Oblačno, miestami fašírky 2 (Cloudy with a Chance of Meatballs 2, US, 2013, r. Cody Cameron, Kris Pearn) – 3 150 ks

 

Kiná

K 31. decembru 2014 bolo v prevádzke 123 kín so 197 plátnami (v roku 2013 bolo 115 kín s 188 plátnami). Z toho bolo 83 jednosálových kín, 17 miniplexov (kiná s 2 až 7 sálami) so 65 sálami a 10 674 sedadlami a 3 multiplexy (kiná s 8 a viac sálami) s 29 kinosálami a 5 469 sedadlami, 16 letných kín so 16 635 sedadlami, 1 autokino a 3 alternatívne priestory. 63% kín (66 jednosálových, 1 miniplex a 9 letných kín) bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo štátu.

 

K 31. decembru 2014 bolo na Slovensku digitalizovaných 139 kinosál v 67 kinách  a 3 letné kiná (130 kinosál v 60 kinách a 3 letné kiná v roku 2013, 113 kinosál v 45 kinách v roku 2012 a 75 kinosál v 25 kinách v roku 2011). V 116 digitalizovaných kinosálach – z toho 28 v jednosálových kinách - bolo možné premietať i v 3D formáte. V roku 2013 to bolo len 84 kinosál z toho 28 v jednosálových kinách.

 

Tri multiplexy Cinema City pri bratislavských nákupných centrách Aupark, Polus a Eurovea mali digitalizovaných všetkých 29 kinosál. Desať miniplexov siete CINEMAX v mestách Banská Bystrica, Dunajská Streda, Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Skalica, Trenčín, Trnava a Žilina malo digitalizovaných všetkých 43 kinosál. Sieť miniplexov Ster Century Cinemas v mestách Košice, Prievidza, Spišská Nová Ves a Žilina mala digitalizovaných 13 zo 14 kinosál. Kino Europa Cinemas vo Zvolene malo digitalizované obe kinosály a kino Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši všetky tri kinosály. Spolu teda bolo v 19-tich viacsálových kinách k 31. decembru 2014 digitalizovaných 98,90% kinosál. Klasické kino Kino Lumiere malo digitalizované dve z troch kinosál, ktoré boli v prevádzke.

 

Dňa 9. januára 2013 vláda schválila návrh Stratégie digitalizácie kín v Slovenskej republike a uložila ministrovi kultúry zabezpečiť v spolupráci s Audiovizuálnym fondom (AVF) implementáciu Stratégie digitalizácie kín v Slovenskej republike do 31. decembra 2014. Na digitalizáciu jednosálových kín bol AVF poskytnutý osobitný príspevok 700 000 EUR z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.

 

V rokoch 2010-2013 bolo digitalizovaných 41 jednosálových kín: Gemini Lux v Bánovciach nad Bebravou, Akademik v Banskej Štiavnici, kinosála K1 kina Lumiere v Bratislave, Mladosť v Bratislave (v roku 2013 oslávilo 100 rokov existencie), Nostalgia v Bratislave, Palárik v Čadci, DK Galanta, Fajn v Humennom, Iskra v Kežmarku, Junior v Leviciach, Nicolaus v Liptovskom Mikuláši, Apollo v Lučenci, Záhoran v Malackách, Moskva v Martine, Strojár v Martine, Centrum Michalovce, Mier v Modre, Kultúra v Námestove, Považan v Novom Meste nad Váhom, Mier v Nových Zámkoch, Panoramatické kino Partizánske, Dom kultúry Pezinok, Fontána v Piešťanoch, Dom kultúry Púchov, Orbis v Rimavskej Sobote, Kultúra v Ružomberku, Mier v Senci, Mladosť v Senici, Nova v Seredi, Mier v Spišskej Novej Vsi, Kino X v Stupave, Dukla vo Svidníku, DK Šaľa, Danubius v Štúrove, Spoločenský dom Topoľčany, Prameň v Trenčianskych Tepliciach, Metro v Trenčíne, Hviezda v Trnave, Mier v Trstenej, Turiec v Turčianskych Tepliciach, Mladosť vo Vranove nad Topľou a dve letné kiná - Centrál Park v Podhájskej a mestský amfiteáter Trnava. V roku 2014 k nim pribudli tri z dvanástich podporených v roku 2014 – Kultúra Krupina, Centrum Snina, Slávia Trebišov a päť kín podporených v roku 2013: kinosála K2 kina Lumiere v Bratislave, Marína v Detve, Baník DK v Handlovej, Úsmev v Levoči a Hron v Žiari nad Hronom. K 31. decembru 2014 teda bolo technológiou D-cinema digitalizovaných 47 jednosálových kín, dve kinosály kina Lumiere v Bratislave a tri letné kiná. Celková podpora AVF na digitalizáciu 57 jednosálových kín (10 z podporených nebolo ešte v roku 2014 digitalizovaných) v rokoch 2010-2014 bola 1 883 840 eur čo predstavuje priemernú podporu 33 050 EUR na kino. Len štyri jednosálové kiná (Ružomberok, Martin, Stupava a Bánovce nad Bebravou) a amfiteáter v Košiciach sa podarilo digitalizovať bez podpory AVF.

 

Domáce festivaly a prehliadky

I v roku 2014 patrili k najvýznamnejším udalostiam roka medzinárodné filmové festivaly Art Film Fest Trenčianske Teplice / Trenčín, MFF Bratislava, MFF Cinematik v Piešťanoch, MFF Febiofest a MF animovaného filmu Fest Anča.

 

22. ročník medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne (artfilmfest.sk) sa konal v dňoch 21. - 27. júna 2014. V programe bolo 133 filmov zo 49 krajín. Hlavnú cenu, Modrého anjela za najlepší film, získala Cesta ven (CZ/FR, 2014) českého režiséra Petra Václava a herečka Klaudia Dudová z tejto snímky si odniesla Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon. Modrého anjela za najlepšiu réžiu získal Fernando Eimbcke za snímku Sendvičový klub (Club Sándwich, MX, 2013) a i herečka z tejto snímky, María Renée Prudencio, si odniesla Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon. Britský herec Eddie Marsan získal Modrého anjela za najlepší mužský herecký výkon vo filme Tichý život (Still Life, GB/IT, 2013, r. Uberto Pasolini). Zvláštne uznanie poroty získali List kráľovi (Brev til kongen, NO, 2014, r. Hisham Zaman) a film Zabiť človeka (Matar a un hombre, CL/FR, 2014, r. Alejandro Fernández Almendras).

 

V medzinárodnej súťaži krátkych filmov zvíťazil hraný film So sklonenou hlavou (La tete en bas, CA, 2013, r. Maxime Giroux). Udelené boli i tradičné ocenenia Hercova misia (Claudia Cardinale, Ivan Trojan) a Zlatá kamera (István Szabó, Ondrej Šulaj).

Film Europe Award získali slovenskí tvorcovia Peter Begányi a Andrej Kolenčík za krátkometrážnu parodickú komédiu Výstava (SK, 2013).

 

Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí

Česká filmová a televízna akadémia nominovala na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film Fair Play a Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) Krok do tmy. Film Miloslava Luthera SFTA prihlásila i na Európsku filmovú cenu spoločne s dokumentom Všetky moje deti režiséra Ladislava Kaboša.

 

Zamatoví teroristi získali na 64. MFF Berlín Cenu čitateľov denníka Tagesspiegel a Zvláštne uznanie poroty za umeleckú kvalitu na MFF Hamptons, Hampton (USA). Zázrak si odniesol Špeciálnu cenu poroty v Súťaži celovečerných hraných filmov zo 43. MFF Lubušské filmové leto, Łagów (Poľsko). Dráma V tichu (r. Zdeněk Jiráský) získala Cenu za najlepší nečínsky film na 6. Europe China Image Film Festival, Londýn (Veľká Británia) a Ceny za najlepší film, réžiu a scenár na 7. Fest Film Kosova, Kosovo Polje (Kosovo), Nickyho rodina (SK/CZ, 2011, r. Matej Mináč) Špeciálne uznanie SJIU a ASPIM Europa pre Mateja Mináča na MFF Statoční zeme, Turín (Taliansko), Kauza Cervanová Špeciálne uznanie v rámci Crossing Europe Social Awareness Award for European Documentaries na 11. filmovom festivale Crossing Europe, Linz (Rakúsko).

 

Dokument Gottland získal Cenu Silver Eye – Zvláštne uznanie na 18. medzinárodnom festivale dokumentárneho filmu Jihlava (Česko).

 

A projekt Koza (r. Ivan Ostrochovský) na 49. MFF Karlove Vary (Česko) Cenu 10 000 eur na služby festivalového partnera – Barrandovských štúdií pre najsľubnejší projekt – cena 10. ročníku Works in Progress 2014.

 

Z krátkych a stredometrážnych filmov sa po úspechoch v Cannes a Annecy v roku 2013 i v roku 2014 najviac darilo filmu Pandy. Z trinástich ocenení môžeme spomenúť napríklad Cenu za najlepší animovaný film na 16. medzinárodnom festivale krátkych a animovaných filmov Mecal, Barcelona (Španielsko), Cenu za najlepší krátky film na 19. medzinárodnom filmovom festivale Vilnius/Kino Pavasaris, Vilnius (Litva), či Divácku cenu na San Sebastian Horror & Fantasy Film Festival, San Sebastian (Španielsko). Výstava získala Golden Egg Award na 7. medzinárodnom filmovom a hudobnom festivale Kustendorf, Drvengrad Mokra Gora (Srbsko) a animovaný film Sneh si odniesol Prix de l’égalité du Conseil général z Európskeho filmového festivalu, Essonne (Francúzsko).

 

Už tradične sa darilo filmom v réžii Pavla Barabáša. K ich 10 zahraničným oceneniam patrí napríklad Cena Ruskej akadémie vied a Ruskej geografickej spoločnosti na Bajkalskom medzinárodnom filmovom festivale Ľudia a životné prostredie v Irkutsku (Rusko) pre film Polárnik, či Grand Prize na New Zealand Mountain Film Festival, Wanaka a Queenstown (Nový Zéland) pre snímku Pygmejovia – deti džungle (SK, 2011).

 

Celá správa: : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.cedslovakia.eu

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.