Kino-Ikon sa vracia k českej a slovenskej novej vlne

50 SFU resizeV týchto dňoch vyšlo najnovšie číslo filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 2/2012. Tradične je jeho obsah zameraný tematicky, tentoraz na československú kinematografiu 60. rokov, ktorú preberá v nových súvislostiach a v nových pohľadoch z opačných strán. Nové číslo prináša aj rozsiahle štúdie i filmové a literárne reflexie.

Kino-Ikon kladie dôraz na rozvíjanie myslenia o domácej kinematografii, pričom každému číslu okrem iných dominuje jedna hlavná téma. Opätovný filmovo-kritický návrat k našej kinematografii 60. rokov podnietil film Slnko v sieti Štefana Uhra, ktorý sa všeobecne považuje za zakladateľské dielo čs. novej vlny a minulý rok sme si pripomenuli päťdesiate výročie jeho vzniku. Podtitul témy znie „pohľad z druhej ruky“, ktorý avizuje netradičné nazeranie na toto úspešné obdobie českej i slovenskej kinematografie. Hosťujúcim editorom pre zvolenú tému sa stal filmový teoretik a estetik Peter Michalovič, Kino-Ikon v bloku textov pod jeho vedením ponúka slovenské filmy hodnotené českým pohľadom a naopak. Vďaka tomu prináša nové nazeranie na vybrané diela susednej novej vlny. Medzi autormi čitatelia nájdu slovenských a českých filmových teoretikov a historikov, zaujímavým textom pod názvom Slovo o Godardovi prispel aj slovenský režisér z éry novej vlny Eduard Grečner.

 

Kino Ikon resizeAktuálne číslo otvára trojica rozsiahlych štúdií. V prvej sa filmová teoretička Petra Hanáková venuje jednej z málo známych postáv slovenskej filmovej tvorby a výroby z obdobia vojnových 40. rokov, Pavlovi Čambalovi. Na jej portrét hýbateľa vojnového slovenského filmovníctva priamo nadväzuje štúdia filmovej teoretičky a historičky Márie Ferenčuhovej, zameraná na rétoriku a poetiku slovenských non-fiction filmov z produkcie Školfilmu a Nástupu. Poslednou analýzou v sekcii Studium je text, v ktorom Milan Klepikov z Národného filmového archívu Praha odkrýva pozadie vzťahu tvorcov francúzskej novej vlny k predchádzajúcej cinéma de qualité. Obsah bloku filmových a literárnych reflexií je tentoraz veľmi rôznorodý. Autori textov sa venujú prehliadke gruzínskych filmov, ktorá sa konala na jeseň minulého roka v Kine Lumiere, filmom Alaina Robbe-Grilleta Muž, ktorý luže a Eden a potom, ktoré vlani vyšli na DVD, Kino-Ikon recenzuje aj iránsky film Rozchod Nadera a Simin, publikácie Poetika zločinu. Francúzsky film noir, Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968 – 1973), Dějiny filmové hudby a ďalšie. Opäť ho dopĺňa pravidelný filmový občasník študentov umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU Frame, ktorý sa tentoraz sústredil na analýzy u nás najmenej známych, zväčša českých filmov novej vlny 60. rokov. Ďalšia časť textov prináša príspevky pripravené na Interpretačný seminár.

 

Časopis Kino-Ikon v roku 2011 oslávil 15. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti redaktori časopisu začali zvažovať možnosť uvádzať v bratislavskom Kine Lumiere pravidelné projekcie najzaujímavejších a často veľmi vzácnych archívnych filmov z fondu Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktoré sa bežne k divákom nedostanú. Tento cyklus bol do programovej štruktúry kina zaradený od januára 2012 pravidelne každý mesiac pod názvom Kino-Ikon Plus a pokračuje aj v tomto roku. Pravidelná rovnomenná programová sekcia je každoročne aj súčasťou Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.