Výzva ukrajinských filmových kritikov - členov FIPRESI

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Ukrajina práve zažíva nevyprovokovanú inváziu zo strany Ruska.

Ukrajinská časť FIPRESCI má členskú základňu v rôznych mestách, aj na územiach, ktoré posledných osem rokov nelegálne okupuje Rusko. Títo členovia a členky sú neustále utláčaní za to, kým sú.

Väčšina týchto miest už bola bombardovaná ruskými jednotkami a s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro znova bude. V niektorých mestách vrátane Kyjeva sa odohrávajú ťažké pouličné boje. Vyzývame kolegyne a kolegov vo FIPRESCI a všetkých, ktorí čítajú tento text, aby aktívne podporovali izoláciu Ruska, až kým jeho vojská neopustia územie Ukrajiny s hranicami vytýčenými podľa medzinárodného práva.

Žiadame Vás, aby ste sa nezúčastňovali na žiadnych filmových či iných podujatiach organizovaných, podporovaných alebo financovaných, priamo či nepriamo, Ruskou federáciou. Vyzývame Vás, aby ste sa ako členovia a členky FIPRESCI nezúčastňovali, či už online, alebo inak, na filmových festivaloch a kultúrnych fórach v Rusku. Inak budete nepriamo legitimizovať všetky hrôzy, ktoré v súčasnosti zažíva Ukrajina, a zápasy s hybridnou ruskou agresiou, ktorej krajina čelí posledných osem rokov. Žiadame Vás, aby ste neboli ticho a nahlas podporovali Ukrajinu vždy, keď to bude možné.

Toto je spoločné vyhlásenie filmových kritikov a kritičiek z Ukrajiny vrátane členov a členiek Asociácie ukrajinských filmových kritikov, s ktorými sa nám podarilo skontaktovať. Podpísané je len časťou z nich vzhľadom na extrémne podmienky, v ktorých dnes žijeme a bojujeme.

 

Original message in English:

Dear colleagues,

Ukraine is suffering Russia’s unprovoked invasion right now.

Ukrainian FIPRESCI branch consists of the members from different cities of Ukraine, including members from the territories unlawfully occupied by Russia for the last eight years and being constantly repressed for what they are.

Most of these cities were already bombed by Russian troops and most likely will be any time soon. Heavy street fighting is going on in some of them including Kyiv. We are calling out for our fellow members of FIPRESCI and literally everybody who is reading this to actively support Russia’s isolation until its troops leave territory of Ukraine within its borders according to the international law.

We ask you to abstain from participating in any film or other event organized, hosted or funded, directly or indirectly, by Russian Federation. We urge you not to take part online or otherwise in any film festivals and cultural forums in the Russian state as members of FIPRESCI. Otherwise, you will indirectly legitimize all the horrors Ukraine is withstanding now and struggling with hybrid Russian aggression it has been enduring for the last eight years. We are asking you not to be silent and vocally support Ukraine whenever it’s possible.

This is joint message from film critics from Ukraine which include Ukrainian Film Critics Association members we were able to reach. It is only partial due to extreme conditions in which we all live and fight today.

Alik Shpilyuk
Daria Badior
Oksana Voloshenyuk
Kateryna Slipchenko
Anton Filatov
Oleksii Pershko
Oleh Baturin
Nadia Zavarova
Denis Budanov
Alexandr Gusev
Dmytro Desiateryk
Serhii Ksaverov
Roman Huba
Nataliia Serebriakova
Natalia Moussienko
Oksana Moussienko
Anastasiya Lyakh
Kateryna Gorodnycha
Yuliia Kovalenko
Aliona Penzii
Yurii Samusenko
Dmytro Sydorenko
Yaroslav Pidgora-Gviazdovsky
Olha Sidorushkina
Ihor Hrabovych
Alex Malyshenko
Yulia Kuznietsova
Valerii Myrny
Anton Frolov
Stanislav Bytiutskyi
Anna Datsiuk
Kyrylo Pyshchykov
Lukian Halkin

 

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.