Animateka v Ľubľane ponúka slovenskú tvorbu

SFU resizeSlovenský animovaný film, to nie je len Viktor Kubal. Aj toto sa budú môcť dozvedieť návštevníci významného medzinárodného festivalu animovaného filmu Animateka v Ľubľane. Po vlaňajšom ocenení slovenského filmu Martina Snopka a Ivany Laučíkovej Posledný autobus i krátkej snímky Kto je tam? Vandy Raýmanovej na tomto festivale, sa jeho organizátori rozhodli do programu aktuálneho deviateho ročníka zaradiť Fokus zameraný na slovenský animovaný film. Festival sa začína dnes 3. decembra a potrvá do nedele 9. decembra 2012.

Fokus na slovenský animovaný film ponúkne prierez slovenskou animovanou tvorbou od jej prvých úspešných snímok až po súčasné animované diela, oceňované na prestížnych medzinárodných filmových festivaloch. Animateka v Ľubľane patrí práve k takýmto podujatiam, preto je aj pre náš animovaný film úspechom prezentovať sa v jej programe. Na veľkom plátne sa z 35 mm kópií premietne až 26 titulov. Najrozsiahlejšie zastúpenie má práve tvorba Viktora Kubala, Zbojnik Jurko 057 resizenestora slovenskej animovanej tvorby, v ktorej výbere je okrem jeho krátkych filmov aj prvý celovečerný slovenský animovaný film Zbojník Jurko, ktorý nakrútil v roku 1976. Kubalovu tvorbu, často ironicky parafrázujúcu kritické javy v našej spoločnosti, budú reprezentovať tiež Zem o úrodnej pôde, ktorá ustupuje priemyselným stavbám, Postup o kariére vrany na križovatke, groteska o boji na šachovnici Šach, satira na karieristu Rebrík a napokon Idol o dvoch alternatívach boja proti pseudoautoritám a kultom.

 

Okrem Kubalovej tvorby festival predstaví aj ďalšie naše staršie animované diela, medzi nimi filmy Jaroslavy Havettovej Socha o Michelangelovom odkaze, Údel o mužovi, ktorý sa snaží uniknúť pred každodennými starosťami, Kým sa ucho neodbije z prostredia remeselníckych cechov a Kontakty o ľudských slabostiach a vášňach. V programe budú aj snímky Oko Juraja Bindzára, Obor a kamenár Blanky Šperkovej, Totem Vladimíra Pikalíka a Ivana Popoviča, Zástupy Heleny Slavíkovej-Rabarovej, Varila myšička kašičku Vladimíra Herolda, Kikirikí Františka Jurišiča, Mesto na Dunaji Rudolfa Urca, dva filmy Ondreja Slivku Dáždnik a Celina, ale aj známy hraný film Jana Švankmajera s trikovými vsuvkami Do pivnice o dievčatku, ktoré sa snaží prekonať strach z tmy.

 

Do výberu najnovšej tvorby sú na Animateke zaradené naše najoceňovanejšie animované snímky súčasnosti. Nechýba medzi nimi vlaňajší víťaz Animateky, Posledný autobus Martina Snopka a Ivany Laučíkovej, ale ani diela ich generačných súputníkov, a to Kamene Kataríny Kerekesovej, Štyri Ivany Šebestovej, Fat Fatal Michaely Čopíkovej a Viliam Veroniky Obertovej. Premietať sa bude aj animovaný film V kocke Michala Strussa, ktorý bol v roku 2000 ako prvý slovenský animovaný film nominovaný na študentského Oscara.

Viac www.animateka.si

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.