ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Posledné večery na Zemi (Di qiu zui hou de ye wan)

Hodnotenie filmu podľa čitateľov

Poslednevecerynazemi1Nočnými uličkami provinčného mestečka Kaili, zahalenými v opare stúpajúceho dymu, smogu a svetiel kráča muž, Luo Hongwu (Huang Jue). Jeho cesta je rozostrená, jeho myseľ a pamäť nejasná. Jeho cieľ však zostáva zreteľným – vypátranie dávnej osudovej lásky, krásky Wan Qiwen (Tang Wei). Uhrančivá detektívna romantická balada Posledné večery na Zemi umne využíva rekvizít filmu noir. Osamelý detektív, tajuplná femme fatale, neľútostný gangster sú len zopár z mnohých typických prvkov vystupujúcich v príbehu. Špirála lásky a násilia, vášne a zločinu v sebe nesie silne fatalistický nádych.

Na rozdiel od žánrového filmu však príbeh neženie vopred napätie budované dôkladnou prácou s indíciami a stopami, vedúcimi protagonistovo pátranie. Posledné večery na Zemi nepracujú s lineárnym rozprávaním, konvenčným vedením diváckej pozornosti či napínavými zvratmi. Miesto nich do poprediaPoslednevecerynazemi2 vystupujú spočiatku nahodilo pôsobiace fragmenty z rozličných miest a časov, asociatívne sa vynárajúce z hrdinovej pamäti. Luo navštevuje miesta z minulosti, stretáva starých známych a kráča po stopách vlastných krokov vykonaných pred rokmi, aby tak našiel kľúč k prítomnosti. Lenže jeho pamäť mu už tak dobre neslúži, je naštrbená zubom času a nespoľahlivá. Reťaz spomienok sa z komplexného celku rozpadáva na nesúvislé, útržkovité obrazy a výjavy. Sú to silné, uhrančivé výjavy, ich význam však Luovi často prekĺzava pomedzi prsty a stráca sa v množstve slepých uličiek. Zostáva po nich len silná, snová impresia, poháňajúca muža navzdory všetkému vpred.

Takto fragmentárna, nelineárna narácia nás vťahuje do zvláštnej reality, v ktorej len ťažko rozlíšiť skutočné od fikcie a predstáv. Nespoľahlivosť hrdinovej vynechávajúcej pamätePoslednevecerynazemi3 neponúka nástroje na oddelenie pravých spomienok od falošných. Čím viac je Luo posadnutý nájdením ženy, do ktorej sa pred dvanástimi rokmi zamiloval, tým viac sa vytráca hranica medzi minulým a súčasným. Čas sa stáva relatívnou veličinou zlievajúcou sa v mozaiku momentov a nálad. Pomalé, meditatívne tempo snímky ho necháva vystúpiť do popredia ako centrálny dejový motív, ku ktorému sa neustále vracia. Spolu s Luom pozorujeme ako čas mení miesta i ľudí, nezvratne zasahuje do našich životov a ovplyvňuje našu osobnú perspektívu, schopnosti a zmysly. Do značnej miery možno Posledné večery na Zemi označiť za film pojednávajúci o tom, akú rolu zohráva čas v živote každého z nás.

Odlišné plynutie času a jeho význam je kľúčový v rovine diváckej percepcie. Rytmus, dĺžka jednotlivých scén, záberov a plynulé kamerové jazdy dávajú dôraz na detail, atmosféru a technologické kvality filmu. V uhrančivých, farbistých a výtvarne precíznych kompozíciách sa zračia prekvapivo vysoké produkčné hodnoty. Veľkorysý rozpočet a špecifická práca s časom napokon kulminujú Poslednevecerynazemi5v sekvencii, ktorá snímke získala najväčšiu pozornosť. Zhruba 50-minútová neprerušovaná pasáž nasnímaná ako jediný celistvý záber, zmysluplne využívajúci okrem iného drony a 3D je ozajstným vrcholom Luovho pátrania. Režisér Bi Gan pred nami naplno rozvíja genius loci mestečka, pomaly ale isto sa prebúdzajúceho z temnej noci do rána nového dňa. Je to postupný prerod veľmi skutočného, a predsa až surreálneho mikrokozmu vnímaného jedným mužom. Skrz konfrontácie Lua so zvláštnymi postavičkami a udalosťami, odkazujúcimi na minulosť sa množstvo motívov z prvých 70 minút spája a zapadá do celku. Ako naznačuje umiestnenie názvu filmu, umiestneného na začiatok tejto pasáže, až tu príbeh skutočne začína a protagonistovi dáva šancu na rozuzlenie.

Množstvo zahraničných textov už vopred informovalo a vyzdvihlo zreteľnú Poslednevecerynazemi6inšpiráciu režiséra významnými dielami domácich či európskych tvorcov umeleckého filmu. Hypnotická neonoirová balada si v ničom nezadá s poetikou a farebnou vizualitou predovšetkým raných snímok Wong Kar-Waia. Nájdeme v nej však i silné odkazy na Andreja Tarkovského. Medzi iným je to práve voda, živel natoľko prominentný v diele sovietskeho režiséra, stekajúca po stenách domov a uliciach Kaili, zmývajúca z nich stopy minulosti. So svojim v poradí druhým titulom Posledné večery na Zemi sa sotva 28-ročný Bi Gan k týmto a iným velikánom nielen vzťahuje, ale v mnohom na nich i dosahuje.

Poslednevecerynazemi4Posledné večery na Zemi (Di qiu zui hou de ye wan), Čína, 2018
Dĺžka: 138 minút
Scenár a réžia: Gan Bi
Kamera: David Chizallet, Jingsong Dong, Hung-i Yao
Strih: Yanan Qin
Hudba: Chih-Yuan Hsu, Lim Giong
Hrajú: Sylvia Chang, Yongzhong Chen, Jue Huang, Hong-Chi Lee, Wei Tang, Meihuizi Zeng, Feiayang Luo, Chun-hao Tuan a ďalší
Distribúcia: Film Europe
Premiéra v SR: 30. mája 2019
Foto: Film Europe
Share/Save/Bookmark
matures and boys sex