ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Filmologická konferencia v Krpáčove

Obrazslovozvuk resizeUž zajtra vo štvrtok 17. októbra 2019 sa začne 19. česko-slovenská filmologická konferencia, tentoraz s názvom Obraz – Slovo – Zvuk. Na konferenciu prijali pozvanie známi českí a slovenskí filmoví historici a teoretici z rôznych centier filmových štúdií v oboch krajinách. Štvordňové výročné stretnutie sa už tradične uskutoční v Krpáčove a potrvá do nedele 20. októbra 2019.

Konferencia nadväzuje na sériu pravidelných stretnutí zameraných na odbornú reflexiu slovenského a českého filmu v širších spoločenských, politicko-ekonomických a kultúrnych súvislostiach. Jej tohtoročná téma Obraz – Slovo – Zvuk sa dotýka kľúčových parametrov filmovej výpovede a jej cieľom je prieskum ich vzťahov z rôznych uhlov pohľadu na základe historických, teritoriálnych či autorských podmienok.

Tento rok sme si zvolili širokú tému venovanú najzákladnejším fenoménom filmového rozprávania – obrazu, slovu a zvuku. Oslovila široké spektrum odborníkov nielen z oblasti filmovej vedy, vďaka čomu vznikol jeden z najreprezentatívnejších konferenčných programov za posledné roky. Prednášať do Krpáčova prídu nielen pravidelní, ale aj celkom noví účastníci, filmológovia, filozofi, literárni vedci, teoretici architektúry, filmári, medzi inými Jan Bernard, Petr Mareš, Luboš Ptáček, Josef Fulka, Marian Zervan, Monika Mitášová či Tomáš Glanc, a dokonca aj znalci zo sveta reklamy ako Pavol Minár,“ hovorí Martin Kaňuch, šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon a jeden z organizátorov konferencie.

Konferencia je priestorom pre všeobecné úvahy, konkrétne interpretácie aj prípadové štúdie. Vo štvrtok ju otvorí prednáška estetika a teoretika filmu Petra Michaloviča pod názvom Obraz, slovo, zvuk – harmónie a disharmónie, zameraná na analýzu komplikovaných vzťahov filmových zložiek. Počas štyroch dní na stretnutí svoj príspevok prednesie takmer tridsať odborníkov z Prahy, Bratislavy a Olomouca a tiež z Ríma či Zürichu. Okrem čisto teoretických príspevkov sa autori v prednáškach dotýkajú aj konkrétnych filmov Andreja Tarkovského, Jana Švankmajera alebo filmov Ostře sledované vlaky Jiřího Menzla, či Postava k podpíraní Pavla Juráčka. S prednáškou nazvanou William Burroughs mnohoúhelný vystúpi český publicista a prekladateľ beatnickej literatúry Josef Rauvolf. 

Súčasťou podujatia bude tiež projekcia celovečerného koprodukčného slovensko-českého filmu Punk je hned!, drámy s príbehom drogovo závislého rebela bez príčiny, ktorý neustále naráža na všeobecne platné pravidlá. Film sa premietne v gescii filmologického časopisu Kino-Ikon a na konferencii sa za účasti tvorcov, režiséra filmu Juraja Šlauku a autora hudby Davida Kollara, uskutoční aj diskusia o filme, ktorá neskôr vyjde v druhom tohtoročnom čísle časopisu.

Projekt česko-slovenských filmologických konferencií vznikol v roku 1997 na Slovensku, konferencie organizuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Ich hlavným cieľom je vytvorenie priestoru pre dialóg a názorovú konfrontáciu a kritická previerka aktuálneho stavu myslenia o filme u nás. Konferencie sa konajú každý druhý rok a ich výsledkom je vydanie zborníka s príspevkami jeho účastníkov. Podujatie podporil AVF.

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex