ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Slávnostné udeľovanie cien 29. ročníka Igricov

Slovenskyfilmovýzvaz resizeProfesijné zväzy Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Slovenský filmový zväz (SFZ) spolupracujú s Literárnym fondom na cenách Igricpre televíznych a filmových tvorcov. Igric ako najstaršia slovenská cena oceňuje etické hodnoty filmov a vplyv audiovizuálnych diel na život ľudí v spoločnosti a je jediné ocenenie, ktoré prináša aj finančnú podporu pre tvorcov. Slávnostné odovbzdanie cien sa uskutoční 27. septembra na Malej scéne STU o 19,00.

Cenu Igric a všetky tvorivé prémie vyhlasujú obidva profesijné zväzy ÚSTT a SFZ spolu s Literárnym fondom. Cenu predstavuje socha od akademickej sochárky Erny Masarovičovej z bronzovej zliatiny. V každej kategórii sa odovzdáva jedna cena Igric a dve tvorivé prémie. Všetci tvorcovia sú ocenení finančne, a to vďaka Literárnemu fondu. Odborná porota hodnotí v priebehu roka prihlásené diela, aj publikácie prihlásené do kategórie Prémia za audiovizuálnu teóriu a kritiku. Ceny získavajú konkrétni umelci, nie diela, takže ocenený môže byť kameraman, scenárista, režisér alebo herec.

PrípravnýtímIGRIC2018 resizeKategórií je mnoho, pretože treba oddeliť filmy pre kino, televízny film, dokumentárny film či animáciu. Jednotlivé kategórie audiovizuálnej tvorby zodpovedajú momentálnemu stavu, ale umožňujú aj oceniť žánrovo netypické tvary. Pred pár rokmi pribudla cena „Zvláštne uznanie pre producenta“ avšak bez finančného príspevku z Literárneho fondu.
V tomto roku je porota zložená takto: predseda poroty Leo Štefankovič a členovia poroty: Yvonne Vávrová, Jaroslav Hochel, Laco Kraus, Vanda Raýmanová, Karol Strážnický a František Kovár.

Predseda  poroty Leo Štefankovič o dielach prihlásených na ocenenia IGRIC za rok 2017: „Porota konštatuje  prekvapujúco vysokú úroveň hranej filmovej tvorby, ktorá bola roky v tieni dokumentárnej tvorby. Nižší bol počet diel v oblasti televíznej dramatickej tvorby. V tejto súvislosti treba však vyzdvihnúť účasť RTVS na viacerých úspešných  hraných filmoch, ktoré sú teda aj „televíznymi" dielami, a aj keď sú ceny Igric osobné, patria tak trochu aj jej. Oblasť animovanej tvorby nie je v SR priemyselným odvetvím, skôr manufaktúrnou výrobou. To vysvetľuje aj dlhšie intervaly medzi realizáciou zväčša autorských projektov, ktoré si zachovávajú štandardne vysokú úroveň. Potešiteľné je v tejto súvislosti znovuzrodenie animovanej večerníčkovej tvorby.“

Prehľad osobností, ktorí boli v minulosti ocenení je aj prehľadom významných momentov slovenskej audiovízie. Všetky SkupinaVoising resizemená ocenených nájdete na webovej stránke igric.sk. Tradíciou je, že ceny odovzdávajú držitelia Igrica z predchádzajúceho roka - novým tohtoročným oceneným. Teda aj vo štvrtok (27. septembra) budú odovzdávať ceny novým osobnostiam pozvaní držitelia z minulých ročníkov. Moderátorkou  večera bude opäť Janette Štefánková z RTVS a uvidíme okrem ocenených umelcov aj mnoho vzácnych osobností, filmových a televíznych tvorcov, ktorí podporujú kvalitnú audiovizuálnu tvorbu na Slovensku. Pozvanie prijali napríklad režisér Juraj Lehotský, kameraman Tomáš Juríček, režisér a herec Peter Bebjak, kameraman Martin Žiaran, slávny filmový režisér Juraj Jakubisko. Prídu aj herci ako výnimočný Róbert Roth, či Milan Ondrík a mladé herečky Bibiana Nováková a Dominika Zeleníková. Hudobným hosť bude vokálna skupina Voising.

Share/Save/Bookmark