ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Filmový kabinet otvára druhý semester

50 SFU resizeVzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet vstupuje do druhého semestra. Jeho prvá prednáška spojená s projekciou sa uskutoční vo štvrtok 12. septembra 2013 o 18.00 hod. v Kine Lumière a jej témou bude poetický realizmus. Pre veľký záujem zo strany verejnosti organizátori Filmového kabinetu pridali projekcie filmov aj pre záujemcov, ktorí nie sú účastníkmi kabinetu.

Druhý semester Filmového kabinetu pod názvom Obdobie zrenia svojou dramaturgiou nadväzuje na prvý semester a zároveň upozorňuje aj na druhotný význam pojmu zrenie. Ten predznamenáva snahu otvoriť filmový obraz smerom do hĺbky. Prvá prednáška na tému Poetický realizmus: Noc a mesto sa vracia do 30. rokov vo Francúzsku a k realistickým príbehom obyčajných ľudí, nazeraných poetickou optikou. Najvýznamnejšími predstaviteľmi tohto smeru boli režiséri Marcel Carné a Julien Duvivier, prednáška bude spojená s Carného filmom Deň začína z roku 1939. Druhý septembrový večer kabinetu, ktorý sa uskutoční 26. septembra, bude na tému Jean Renoir a Den zacina 001 resize(ne)klasicizmus. Renoira predstaví ako solitéra, pôsobiaceho paralelne s tvorcami poetického realizmu, a uvedie jeho film Veľká ilúzia z roku 1937. Druhý semester Filmového kabinetu potrvá do januára 2014 a bude sa konať vždy druhý štvrtok o 18.00 hod. Každú jeho projekciu otvorí lektorská prednáška, po nej bude nasledovať projekcia filmu a diskusia po jeho uvedení. Dramaturgiu opäť pripravili filmový teoretik Michal Michalovič a estetik filmu Juraj Oniščenko.

Prvý semester Filmového kabinetu sa stretol s veľkým záujmom zo strany verejnosti, úspešne ho absolvovalo 50 účastníkov, ktorí získali oficiálny diplom Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Na druhý semester sa prihlásilo až 105 frekventantov, čím sa kompletne naplnila kapacita účastníkov. Z tohto dôvodu nebudú prednášky a premietania Filmového kabinetu v druhom semestri zatiaľ prístupné neregistrovaným záujemcom. V nadväznosti na túto skutočnosť sa dramaturgovia Kina Lumière ale rozhodli filmy z cyklu Filmový kabinet zaradiť aj do bežného programu kina pre verejnosť v sekcii Filmotéka, projekcie však budú bez prednášok. Zvyčajne sa bude premietať v nasledujúci deň po projekcii Filmového kabinetu.

Dramaturgovia Filmového kabinetu vnímajú záujem verejnosti veľmi pozitívne. Ako uvádzajú v úvode bulletinu, „záujem o prvý semester Filmového kabinetu preukázal, že podujatie zamerané na výklad histórie filmu má zmysel. Prvý cyklus Od zrodu po Kristove roky položil základy nielen čo sa týka založenia kinematografie, ale aj projektu podujatia, jeho rámca a smerovania. Ukázalo sa, že vymedzený rámec umožňuje frekventantov zoznámiť popri základných faktoch súvisiacich s históriou vzniku a rozvoja kinematografie a podstatných prvkov vývoja filmovej reči aj s politickými, ekonomickými a filozoficko-estetickými východiskami, sprevádzajúcimi tvorbu prvých autorov. Na uvedených základoch dostal poslucháč penzum vedomostí o prvotných princípoch súvisiacich s kinematografiou až do dnešných dní.“ Záujem divákov prekročil všetky očakávania, najviac účastníkov i divákov mimo Filmového kabinetu navštívilo projekcie expresionistických snímok Upír Nosferatu (r. F. W. Muranu, 1922) a Kabinet doktora Caligariho (r. R. Wiene, 1920), ďalej film Intolerancia (r. D. W. Griffith, 1916), prvý slovenský hraný celovečerný film Jánošík (r. J. Siakeľ, 1921), Svetlá veľkomesta (r. Ch. Chaplin, 1931) i krátke Chaplinove grotesky a skeče súrodencov Schreiberovcov.

x x x

Vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet vznikol na základe nedostatočného povedomia o dejinách kinematografie na Slovensku a jeho zámerom je vytvoriť platformu, na základe ktorej sa aj široká verejnosť môže dostať do kontaktu s odborníkmi a zúčastniť sa filmového skúmania. Jeho cieľom je nielen ponúknuť divákovi znalosti atraktívnou formou, ale prebudiť v ňom hlbšiu túžbu po vzdelaní a filme. Filmový kabinet organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku v roku 2013, v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK). Autentické projekcie sa realizujú výhradne z unikátnych archívnych 35 mm filmových kópií Národného filmového archívu SFÚ.

Viac: www.aic.sk/kinolumiere

Share/Save/Bookmark