ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Benátky naživo 3

benlogo_3Dvestoštyri minút má súťažná filmová dráma talianskeho režiséra Maria Martoneho Noi credevamo (Veríme), ktorá rozdelila publikum podľa pôvodu. Kým talianski diváci i kritici boli väčšinou nadšení, netalianske publikum zaspávalo. Témou je totiž zjednotenie Talianska, od ktorého budú rok uplynie 150 rokov. Popisne a prvoplánovo ilustrovaný dejepis musel skrátka obsahovať čosi, čo bolo pre Talianov zaujímavé a nové. My ostatní sme ich nadšenie nechápali a nezdieľali. Striedanie historicky verných prostredí s modernými, v ktorých sa pohybovali dobovo kostýmovaní talianski národovci, bolo nekoncepčné a mätúce. Tým zaujímavejší bude verdikt poroty.

attenberg_1Grécka režisérka Athina Rachel Tsangari, absolventka univerzity v americkom Austine, prispela do súťaže filmom Attenberg o 23-ročnej dievčine Marine (Arianne Labed) z priemyselného gréckeho zapadákova. Nesmelé, ostýchavé a samotárske dievča sa stará o smrteľne chorého otca, má jedinú priateľku a žiadne skúsenosti so sexom. Čím menej ju priťahuje erotika, tým viac ju fascinujú televízne prírodopisné dokumenty sira Davida Attenborougha. Zákonitosti zo sveta zvierat sa pokúša hľadať aj v medziľudských vzťahoch. Jej vnútorný život je témou do značnej miery štylizovanej psychologickej drámy. Mimochodom, titul snímky je práve skomolenina mena Attenborough.

Jan_SVANKMAJERV hlavnej prehliadke ale mimo súťaž mal v len do dvoch tretín zaplnenej veľkej sále Filmového paláca na benátskom Lide svetovú premiéru nový film Jana Švankmajera Přežít svůj život. Tí čo prišli však neoľutovali a po skončení predstavenia odmenili tvorcov dlhotrvajúcim potleskom postojačky. Švankmajer prišiel s čímsi novým, pre nezasvätených však azda prístupnejším, ako jeho predchádzajúce diela. Sen ako ilúzia, naplnenie túžob, alternatívna realita ale i maskovaná pravda o sebe samom. Evžen (Václav Helšus), zaľúbený do krásnej ženy zo sna (Klára Issová) zanedbáva prácu i manželku (Zuzana Kronerová), aby postupne odkryl tajomstvo z vlastnej minulosti. Film, realizovaný technológiou papierovej animácie, je rovnako bohatý a hlboký po myšlienkovej i vizuálnej stránke. Oživuje fotografie skutočných hercov, medzi nimi aj Emílie Došekovej a Jany Oľhovej. Hoci vznikol so slovenskou koprodukčnou účasťou, benátsky festival ho dlho prezentoval len ako český (aj v katalógu a programe), až v posledných dňoch sa začal spomínať ako česko-slovenský. Slovensko dodnes nie je na oficiálnom zozname krajín, ktoré sa na festivale zúčastňujú, a tak na Festivalovom paláci neveje ani slovenská zástava.

Dad_2Slovinská vlajka nechýba i vďaka režisérovi Vladovi Škafarovi, ktorý si divákov získal poetickým a zároveň sociálnokritickým dielom Oča (Otec) o tom, ako by asi vyzeral vzťah otca a jeho syna, ak by rodič nemusel vynakladať všetky sily, energiu i čas na zabezpečenie aspoň základných podmienok pre život. Škafar potvrdil svoju povesť majstra obrazu, emócií a aj ich najsubtílnejších odtienkov. Film uviedli v rámci prehliadky Settimana internazionale della critica.

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex