ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Zomrel filmový publicista, historik, pedagóg Richard Blech

Blech resizeV piatok 3. novembra 2017 zomrel vo veku 86 rokov po dlhej a ťažkej chorobe slovenský filmový publicista, historik, pedagóg a encyklopedista Richard Blech, autor a vedúci autorského kolektívu niekoľkých významných encyklopedických diel, člen porôt na viacerých domácich i zahraničných festivaloch. Ešte donedávna aktívne publikoval a rozpracovanú mal knihu o americkej herečke, hviezde nemého filmu Pole Negri, ktorej otec pochádzal zo Slovenska.

Richard Blech sa narodil 16. decembra 1930 v Kokave nad Rimavicou. V roku 1956 absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1972 ukončil dizertačnou prácou odbor dejiny a teória filmu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. O filme a filmároch začal Richard Blech písať už ako študent a po ukončení štúdia nastúpil ako redaktor do denníka Smena, kde sa neskôr stal vedúcim oddelenia kultúry. Podľa slov teatrológa Milana Poláka to bolo v období, keď v tejto redakcii pracoval kolektív dnes už legendárnych reportérov, akými boli Gavril Gryzlov, Slávo Kalný, Vladimír Ferko, Ján Čomaj, Ján Smolec či Milan Vároš. „Richard Blech svojou kultúrnou publicistikou, kritikami z oblasti dramatických umení, predovšetkým filmu, ako aj vynikajúcimi rozhovormi najmä s filmármi, domácimi i zahraničnými, patril medzi novinárske osobnosti nielen tohto obľúbeného denníka, ale celej vtedajšej slovenskej žurnalistiky. Boli to najmä 60. roky s atmosférou istého uvoľnenia, keď práca reportérov a kultúrnych publicistov zaznamenala obdivuhodné výsledky,“ uviedol Milan Polák pre mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk pri príležitosti 85. narodenín Richarda Blecha pred dvoma rokmi. Popri svojej novinárskej práci Blech v tom čase napísal aj knihu profilov filmových a divadelných tvorcov S maskou a bez masky (1962) a bol hlavným redaktorom kníh Panoráma svetovej kinematografie (1964 a 1965) a Svet filmových režisérov (1968).

Od roku 1972 bol Richard Blech pracovníkom Encyklopedického ústavu SAV, kde sa autorsky a editorsky podieľal na niekoľkých základných dielach slovenskej encyklopedickej tvorby. V roku 1974 viedol autorský kolektív prvej slovenskej filmovej encyklopédie Malá encyklopédia filmu a bol zodpovedným redaktorom Encyklopédie dramatických umení Slovenska. Pracoval na šesťzväzkovej Encyklopédii Slovenska (1985 – 1987), bol autorom filmových hesiel v encyklopedickom časopise Pyramída (1971 – 1987). V 90. rokoch sa stal zakladajúcim šéfredaktorom časopisu Filmová revue (1993 – 1998) a v roku 1993 bolo významným činom vydanie vyše tisícstranovej Encyklopédie filmu, ktorú Richard Blech zostavoval a bol autorom časti hesiel. Do roku 2005 prednášal dejiny filmu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (FTF VŠMU).

Začiatkom nového milénia napísal Richard Blech monografickú publikáciu Martin Hollý – život za kamerou, ktorú v roku 2001 vydal Slovenský filmový ústav. V spolupráci s ústavom Blech pokračoval aj neskôr. V roku 2005 vyšla jeho kniha Kameraman Stanislav Szomolányi a autorsky dlhodobo spolupracoval aj s mesačníkom Film.sk. Jeho takmer celoživotným záujmom bol život a dielo hviezdy nemého filmu Barbory Apollonie Chalupiec, známej ako Pola Negri, ktorej otec bol Slovák z Nesluše. Blech o herečke napísal scenár televízneho filmu Pola Negri – legenda a skutočnosť (1972) a dizertačnú prácu na Masarykovej univerzite v Brne v roku 1972. „Pri absolutóriu filmovej vedy na Masarykovej univerzite v Brne som o Pole Negri písal dizertačnú prácu,“ povedal Blech pre mesačník Film.sk v rozhovore pred štyrmi rokmi. „Chcel by som túto tému doviesť do konca. Mám množstvo neznámych faktov, celý jej osud je veľmi zaujímavý. Vyšla z chudobných slovensko-poľských pomerov, ale podarilo sa jej dostať na svetové výslnie. Pohybovala sa v kruhu Charlieho Chaplina, Alberta Einsteina, Rudolpha Valentina ako prvá Európanka, ktorú Amerika akceptovala. Mal som ešte možnosť vyspovedať veľkú časť jej rodiny na Slovensku a v Poľsku. Už žijú iba ich potomkovia, ktorí o svojej slávnej Pole vedia dosť málo.“

Posledná rozlúčka s Richardom Blechom sa konala vo štvrtok 9. decembra 2017 podľa jeho priania len v úzkom kruhu rodiny. Filmový historik a pedagóg Vladimír Mlčoušek v súvislosti s jeho úmrtím povedal: „Bol to môj vzácny a čestný kolega a dobrý kamarát, navyše mimoriadne erudovaný filmový odborník, publicista a pamätník. Kontext vývoja európskej, ale aj domácej kinematografie poznal ako málokto. Jeho zásluhou vyšli u nás i prvé filmologické štúdie o svetových režiséroch 60. rokov a najmä dva objemné encyklopedické zväzky o filme. Mal k dispozícii obrovský fotoarchív, z veľkej časti vlastnoručne vytvorený, ktorým obohacoval svoje rozprávanie pri výučbe dejín filmu na FTF VŠMU. Vážil som si jeho obrovské znalosti, osobné skúsenosti i obdivuhodnú schopnosť vidieť veci v nevyhnutnom kontexte a vedieť potom o nich podať pútavé svedectvo. Bol pre mňa v mnohom nedosiahnuteľným vzorom.“

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex